Odborné poradenství v projektu “Poradna pro handicapované“

Odborné poradenství v projektu “Poradna pro handicapované“

Charita Litoměřice je realizátorem projektu „Poradna pro handicapované“ jehož součástí jsou dva důležití členové. Jedním z nich je právník, který do projektu přispívá svou pomocí při řešení otázek pracovního práva. Málokdo má v tomto směru dostatek informací a proto jsou pro nás služby právníka pana Mgr. Ladislava Kudrny důležité. Dalším členem je psycholožka Olga Dýbová, která individuálně pracuje s každým z klientů.

Od samého počátku projektu mohou klienti poradny využívat služeb nejen samotné JOB poradny a aktivizačních činností creatora a kouče, ale především dalších dvou členů realizačního týmu, kterými jsou naše psycholožka paní Olga Dýbová a právník pan Mgr. Ladislav Kudrna.

Tato dvě odvětví lidských činností jsou pro naše klienty v podstatě nepostradatelnou součástí ve snaze se znovu realizovat a orientovat ve světě společenském i pracovním. Jak psycholožka, tak právník, jsou k dispozici po celou dobu projektu v naší JOB poradně. Zde si mohou klienti individuálně řešit své starosti týkající se jich samotných, ale také právních otázek.

Mnoho z klientů je rádo za to, že si mohou s někým popovídat a vyslechnout si podporující slova z úst naší psycholožky. Člověka, který se dokáže do jejich role vcítit a správně je namotivovat. Toto se velmi osvědčilo v době nejkritičtějšího stavu vzniklého pandemií Covid19. Kdy vše bylo uzavřeno, a naši klienti se jen s obtížemi dostali do společnosti, kde se i za normálních okolností pohybují zřídka. Proto konzultace za dodržení přísných hygienických opatření, nebo po telefonu, byli jediným „únikem“ ze sevření samoty ve stresovém období. Pochopitelně tyto konzultace probíhají i nadále a každý klient je může bezplatně v rámci projektu využít.

Totéž se týká našeho právního poradce. Ten však zasahuje do projektu trochu jinak. Jeho odbornost je v právních věcech. Pro nás je konkrétně důležité pracovní právo. Potřebujeme našim klientům poradit a pomoci se orientovat v těchto otázkách, protože pokud se snažíme, aby získali zaměstnání, musejí o svých právech a povinnostech něco vědět. Také musejí mít informace o tom, co po nich může zaměstnavatel požadovat. K tomu slouží pochopitelně JOB poradna, ale také skupinové přednášky, kde se s touto problematikou seznamují. K dispozici mají podklady ve formě skript, aby měli tyto informace k dispozici kdykoliv. A pokud něčemu nerozumí, nebo potřebují konkrétně poradit, je k dispozici právě pan Mgr. Ladislav Kudrna, který jim vždy vše srozumitelně vysvětlí či pro lepší pochopení ukáže na příkladech. Debaty v tomto směru bývají velmi zajímavé až bouřlivé.

Děkujeme našim kolegům v projektu, že nám svou prací a přístupem pomáhají v naplnění našeho hlavního cíle a to podpořit co nejvíce ty, kteří se potřebují znovu zapojit do běžného života a posléze najít uplatnění na pracovním trhu. V každém případě je jejich práce velkým přínosem a v projektu je jejich role důležitá.