„Poradna pro handicapované“ - projekt, který pomáhá.

„Poradna pro handicapované“ - projekt, který pomáhá.

Farní charita Litoměřice se stále snaží skrze projekt „Poradna pro handicapované“, pomáhat lidem se zdravotním omezením či zdravotně znevýhodněným. Tento projekt je dotován EU a MPSV ČR. Nalézáme uplatnění pro ty, kteří se těžko začleňují na pracovním trhu. Snažíme se jim být jakousi „spojkou“ k jejich lepšímu životu ve společnosti.

Na počátku byla myšlenka jak pomoci skupině lidí, kteří velmi těžko získávají zaměstnání a přitom se snaží nezůstat na své životní pozici a chtějí se stále posouvat dál. Chtějí být plnohodnotnými členy společnosti a co nejvíce se přiblížit běžnému životu. Projekt byl spuštěn 1. 6. 2020 a po celou dobu se projekt za pomoci aktivizačních činností a klíčových aktivit snaží podpořit a motivovat klienty k tomu, aby získali lepší pohled na společnost, kterou bývají často odmítáni a přehlíženi. Následně se totiž poté uzavírají do sebe. A to je důležité odbourat. Je zapotřebí je připravit na vstup do společnosti. Přesněji řečeno na vstup na pracovní trh.

S klienty je skvělá spolupráce. Všichni se na naše společná setkání a semináře těší a je na nich vidět, jak postupem času více komunikují a získávají pocit, že nejsou přehlíženi a ignorováni. Na seminářích se s nadšením pouštějí do úkolů, které jsou jim předkládány v rámci aktivizačních činností. A o to nám v projektu jde. Následně už jen nalézt vhodné zaměstnání, které by co nejvíce splňovalo jejich možnosti a samozřejmě přání.  Každý si přejeme dělat to, co máme rádi a baví nás.

Loňský rok byl pro všechny činnosti velice náročný ve spojení se vzniklou pandemií Covid-19. Proto i my jsme museli upravovat provoz poradny tak, abychom dodrželi všechna vzniklá vládní nařízení, která nastavovala „nouzové stavy“ a zajistili tak snížení rizik spojených s touto pandemií. Vše se nám daří stále udržovat v provozu, i když není možné se přímo potkávat. Využíváme jiné formy komunikace a nejčastěji po telefonu řešíme záležitosti týkající se našich klientů.

Pokud nastane období, kdy se rozvolní krizová opatření a nám bude umožněno se s klienty znovu scházet, pustíme se do seminářů s velkým zápalem. Protože i klienti již touží po společnosti a potřebují se aktivně zabývat nějakou činností a rozvíjet komunikaci. Doba, kdy jsme všichni odpojeni od společnosti je již dlouhá a tak se těšíme, až se všichni budeme moci pustit naplno do práce a znovu nastartovat aktivity s našimi milými klienty. Tak věřme, že toto období nastane co nejdříve. Děkujeme našim klientům za výbornou spolupráci a velmi se na všechny těšíme.

Za poradnu realizační tým projektu Klára Drábková a Martin Kontra