Projekt „Poradna pro handicapované“ může opět zvýšit obrátky
16. června 2021 Poradna pro handicapované

Projekt „Poradna pro handicapované“ může opět zvýšit obrátky

Projekt Farní charity Litoměřice překonal obtíže doby a pozvolna se mohl znovu rozběhnout k vytyčeným cílům, které si v počátku nastavil. Nastala doba, kdy polevily restrikce ve spojení s pandemií Covid19 a tak se můžeme znovu nadechnout a rozpohybovat kolotoč s pomocí lidem se zdravotním omezením při hledání zaměstnání a uplatnění se na trhu práce.

V podstatě už od samého počátku projektu, který byl zahájen 1. 6. 2020, provázela jeho činnost tolika způsoby skloňovaná pandemie Covid19. Prakticky již začátek původně plánovaný na 1. 4. 2020 jsme byli nuceni posunout o dva měsíce, neboť nebylo možné aktivně pracovat s klienty, kteří se projektu účastní. Je to velmi nepříjemné a každý to poznal na vlastní kůži. V celé naší zemi, ale i za jejími hranicemi byla natavená omezení ne příliš příznivá pro mnoho odvětví činností, kterými se mnozí zabýváme. Mnoho podniků bylo nuceno své provozovny uzavřít, většina byla nucena snížit produkci své práce na nejnutnější možnou hodnotu tak, aby se alespoň uživili. V tomto režimu bylo těžké přebývat a lze konstatovat, že šlo často o přežití vlastní existence.

Tato situace se pochopitelně nevyhnula ani našemu projektu, který je v zásadě o komunikaci a setkávání se s lidmi a to ať se jedná o samotné klienty, tak o potenciální zaměstnavatele, kteří by se měli stát budoucími patrony našich klientů a u nichž se snažíme nalézt pracovní místo klientům, jež jsou v projektu právě z tohoto důvodu. Nelibě jsme nesli všechna omezení a nikdo z nás z nich neměl radost. Když jsme byli nuceni omezit či zcela pozastavit aktivity, které jsme tak hezky rozpohybovali na začátku projektu. To bylo vloni v létě. Stejné období nás čeká nyní a tak doufáme, že se nám znovu podaří vše naplno rozhýbat a jak my, tak klienti budeme v plném nasazení pokračovat v myšlence, které skrze projekt paní ředitelka Farní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská DiS, chtěla vdechnout život a pokusit se vyplnit prázdný prostor tam, kde je neustále zapotřebí pomáhat lidem, kteří jsou velmi opomíjeni společností a jejich pozice na trhu práce znevažována. Každý občas potřebuje pomoci a cítit za zády oporu, vědět, že se má kam obrátit, když potřebuje poradit. Právě proto je tu projekt „Poradna pro handicapované“.

I v průběhu pandemie jsme pracovali s klienty v co možná nejužším kruhu tak, abychom dodržovali všechna vládní omezení a zároveň mohli býti s klienty. Tak jako každý a oni zejména potřebovali oporu. Hodně v tomto ohledu pomáhala naše projektová psycholožka paní Olga Dýbová, jejíž konzultace vždy patřili k těm posilujícím a uklidňujícím aktivitám. Proto jsme nyní tam, kde jsme a můžeme pokračovat v naplňování myšlenky, přání či možná lépe řečeno vize paní ředitelky. Jsme rádi, že tuto dobu všichni přečkali a s novým nádechem se vydávají společně s námi dál. Nikdo nesmí klesat na mysli a právě s ohledem na uplynulé období je nyní ta doba, kdy je opět potřeba zabrat a znovu se nastartovat k normálnímu životu. Protože život dává smysl, když máte před sebou cíl. A jak všichni víme, i „cesta je cíl“.

Za paní ředitelku Mgr. Karolínu Wankovskou DiS a celý realizační tým bych rád poděkoval všem, kteří vydrželi a pokračují i těm, kteří se přidají v budoucnu, a samozřejmě se opět těšíme na příjemné setkávání.