Ukrajina

 

 

Kontakty

Charita Litoměřice - Koordinační centrum Želetice 
(
Карітас Літомержіце - соціальні працівники)

 • Jakub Ružbatský, tel.: +420 731 402 435
 • Tereza Linetová, DiS., tel.: +420 733 697 673

Zajišťuje obecné poradenství, vyřízení dokladů, zabezpečení překladatele, zabezpečení zdravotnictví, humanitární a materiální pomoc. (Він надає загальні консультації, обробку документів, надання перекладачів, надання медичної допомоги, гуманітарну та матеріальну допомогу.)

Oficiální sběrná místa materiální pomoci (Офіційні пункти збору матеріальної допомоги)

 • Dům sv. Zdislavy, Dominkánské náměstí 2, Litoměřice (klášter na náměstí)
 • Domov pro seniory na Dómském pahorku, Zahradnická 1534, Litoměřice

Webové stránky města - Litoměřice pomáhají (Міський сайт - Літомержіце допомагає)

Zabezpečení ubytování (Безпека проживання):

 • Renáta Jurková, tel. č. +420 731 510 133
 • Václav Härting, tel. č. +420 721 616 715

Evidence ubytování, evidence ubytovaných, nabídky na ubytování (Записи про проживання, записи про розміщення осіб, пропозиції щодо проживання):

 • Pavel Kolařík, tel. č. +420 777 365 527
 • Klára Vinklerová, tel. č. +420 778 424 307

Školství + stravování cestou centrální školní jídelny (Навчання + харчування через центральну шкільну їдину):

 • Andrea Křížová, tel. č.: 734 783 307

Pomoc při zprostředkování zaměstnání (Допомога в організації працевлаштування):

 • Marcela Škrancová, tel. č. 734 783 306

Tisková mluvčí krizového štábu města (Речник Групи кризового менеджменту міста):

 • Eva Břeňová, tel. č. +420 607 186 176

Všeobecné informace (Загальна інформація):

 • Infocentrum tel. č. +420 416 916 440

Tajemník krizového štábu (Секретар групи з кризового менеджменту):

 • Miroslav Letafka, tel.č. +420 723 394 994

Centrum pro integraci cizinců - pracoviště Litoměřice (Центр інтеграції іноземців - робоче місце Літомержице):

 • Adresa: Mírové nám. 167/36, 412 01 Litoměřice (Litohub, budova Komerční banky, 3. patro)
 • tel.: +420 704 977 967, e-mail: litomerice@cicops.cz

Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (Департамент притулку та міграційної політики)

Pracoviště Ústí nad Labem
působnost: okresy Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice a Děčín
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem

Tel.: 974 801 801 (informační a objednávací linka; Po - Čt: 8:00 - 16:00 a Pá: 8:00 - 12:00)
Úřední hodiny: Po, St: 8.00 - 17.00 (přednost mají objednaní klienti)
                           Út, Čt: 8.00 - 14.00 (pouze pro objednané klienty)
                           Pá: 7.30 - 11.00 (Biometrie - pouze pro objednané klienty)

Odbor azylové a migrační politiky - vedení
P. O. Box 21/OAM
170 34 Praha 7
E-mail (sekretariát ředitelství OAMP): oamp@mvcr.cz (nahrazuje starou e-mailovou adresu opu@mvcr.cz)
Telefon (sekretariát ředitelství OAMP): 974 832 495 nebo 974 832 502

Mimořádné úřední hodiny pro občany Ukrajiny, které jsou určeny pouze pro žadatele o speciální dlouhodobé vízum / Графік роботи та спеціальні прийомні години для громадян України, які подають заявку на спеціальну довгострокову візу (pdf, 0,5 MB)

Odbor cizinecké policie - Ústí nad Labem
(Департамент поліції інопланетного)

Adresa: Masarykova 925/27, 400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 974 421 846

https://www.policie.cz/clanek/oddeleni-pobytovych-agend-401205.aspx

Informace

Otázky a odpovědi (Питання та відповіді):

Máte v ČR platné dlouhodobé pobytové oprávnění, které lze prodloužit?

V případě nutnosti prodloužení postupujte standardně dle běžných pravidel.

Máte v ČR platné pobytové oprávnění, které nelze prodloužit a jehož platnost za krátkou dobu vyprší?

Pokud platnost vašeho pobytového oprávnění (schengenského víza / sezónního víza / mimořádného pracovního víza) vyprší za dobu kratší než 14 dnů a nemůžete se kvůli konfliktu vrátit na Ukrajinu, je nutné dostavit se na pracoviště MV OAMP.

V návaznosti na probíhající konflikt je umožněno zažádat si o speciální druh dlouhodobého víza. Pokud máte platné povolení k zaměstnání, můžete nadále pracovat. V opačném případě je nutné vyřídit si povolení k zaměstnáni.

Bližší informace k úředním hodinám pracovišť naleznete zde. Nechoďte na pracoviště dříve, protože žádost nebude možné zpracovat.

Přicestoval jsem nově do ČR, mám tady zázemí (rodina, známí, ubytování a strava zajištěná dobrovolníky a neziskovými organizacemi), mám si něco vyřídit?

Na území ČR můžete po dobu 90 pobývat v rámci bezvízového styku. Pokud jste ubytovaní v soukromí, je nutné zaregistrovat se na Policii ČR. V ostatních případech registraci zajistí ubytovatel. Pokud se budete chtít zapojit do běžného života a začít pracovat, je možné požádat si o speciální druh dlouhodobého víza, které se vyřizuje na pracovištích MV OAMP. V návaznosti na to je pak možné najít si práci a na Úřadu práce si vyřídit povolení k zaměstnání.

Přicestoval jsem nove do ČR a nemám tady žádné zázemí, nemám se kde ubytovat a potřebuji asistenci. Co mám dělat?

Kontaktujte infolinku na čísle +420974801802. Pomůže vám zorientovat se. Je možné se dostavit do Registračního humanitárního střediska Vyšní Lhoty, adresa: Vyšní Lhoty 234, 739 51, kde vám bude poskytnuta další asistence.

Musím mít zajištěno zdravotní pojištění?

Ano. Pro pobyt v ČR je nutné být zdravotně pojištěn. Pokud jste zaměstnán, jste pojištěn ze zákona ve veřejném zdravotním pojištění. Pokud zaměstnán v ČR nejste, musíte mít zajištěno pojištění vlastní.
Pokud vám bude uděleno speciální dlouhodobé vízum, budete automaticky zařazeni do veřejného zdravotního pojištění.
Více informací týkajících se zdravotního pojištění a poskytování zdravotních služeb naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Máte na Ukrajině rodinné příslušníky nebo blízké, kteří za vámi potřebují přicestovat do ČR?

Ukrajinští občané mají možnost přicestovat na území ČR bezvízově, ale pouze na základě platného biometrického pasu, a to na dobu v maximální délce 90 dní v jakémkoli 180denním období.

Je důležité si na dobu bezvízového pobytu sjednat cestovní zdravotní pojištění (lze uzavřít i online).

Povinností každého cizince, který přijíždí do ČR, je se zaregistrovat na Policii ČR – na oddělení pobytu cizinců odboru cizinecké policie (v případě ubytování v hotelech nebo jiných ubytovacích zařízeních tuto povinnost vyřizuje ubytovatel). Doporučujeme se přesvědčit, že to ubytovatel skutečně udělal.

Mám podanou žádost o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu, co mám dělat?

Pokud máte podanou žádost o dlouhodobý pobyt, je možné si řízení dokončit na území ČR. Ve chvíli, kdy bude Vaše řízení rozhodnuto, navštívíte standardně pracoviště MV OAMP a rozhodnutí si převezmete.

Pokud máte podanou žádost o dlouhodobé vízum, bude možné si toto vízum vyzvednout na určeném zastupitelském úřadě, který bude po dobu uzavření zastupitelských úřadů na Ukrajině k dispozici. Více informací naleznete na stránkách zastupitelského úřadu.

Mohou přicestovat Ukrajinci, kteří nemají biometrický pas nebo mají vyčerpaný bezvízový pobyt nebo mají děti, které nemají vyřízený pas.

Nemůžeme garantovat, že bude umožněno překročit vnější hranici EU. Je potřeba si s sebou vzít všechny dostupné dokumenty prokazující jejich totožnost.

Musí prokazovat Ukrajinci cestující do ČR na hraničních přechodech očkovaní proti covid-19 nebo mít test PCR nebo antigen?

V případě vstupu do ČR byla epidemiologická opatření pro občany Ukrajiny zrušena ochranným opatřením vydaným 24. 2. 2022.

Ukrajinec, který do ČR přicestuje na biometrický pas, nemůže v ČR legálně pracovat. Jak si může zařídit pracovní povolení?

Daná osoba se dostaví na pracoviště OAMP ve stanovených mimořádných hodinách a požádá o speciální dlouhodobé vízum. Poté je nutné domluvit se se zaměstnavatelem a vyřídit si na Úřadu práce povolení k zaměstnání (pdf, 163 kB).

Mají příchozí Ukrajinci žádat o azyl?

V této situaci není vstup do azylového řízení optimálním řešením. Rychlejší a efektivnější je požádat o speciální dlouhodobé vízum, které bude vyřízeno na počkání a navíc je možné hned požádat o povolení k zaměstnání a pracovat. Každý cizinec však má právo o azyl požádat (informace k řízení o udělení mezinárodní ochrany jsou zde, žádost o mezinárodní ochranu se podává zde (pdf, 430 kB)).

V případě, že byla na zastupitelském úřadě na Ukrajině podána žádost o pobytové oprávnění a pas byl předán Ministerstvu zahraničních věcí, kde je možné si pas vyzvednout? Mohu přijet bez pasu?

V této záležitosti je nutno kontaktovat Ministerstvo zahraničních věcí.

Když dostane ukrajinský občan povolávací rozkaz, zruší se mu např. zaměstnanecká karta, pokud odjede a neplní tedy účel?

Ne, nezruší. Pokud bude pobytové oprávnění stále platné, může se vrátit.

Došlo k pozastavení náběru nových víz občanům Ruska – platí to jen pro náběr na zastupitelských úřadech nebo i na území? Bude možné prodlužovat pobyty těch, co jsou již na území (studenti, rodinní příslušníci atd.)

Pozastavuje se náběr žádostí o víza a pobytová oprávnění na zastupitelských úřadech. Ostatní řízení dále probíhají.

Přijíždím do ČR a mám s sebou domácího mazlíčka. Co je nutné zajistit?

Státní veterinární správa  z důvodu výjimečné situace na Ukrajině pro vstup psů, koček, fretek v zájmovém chovu, která doprovází své majitele / jiné osoby na útěku z Ukrajiny, zjednodušila podmínky pro vstup. Vše je možné vyřídit na území ČR. Více informací je zde (pdf, 154 kB), formulář je zde (pdf, 138 kB)


Články

Děkovný dopis od ukrajinské rodiny
17. června 2022 Obecné články

Děkovný dopis od ukrajinské rodiny

"Srdce Čechů jsou plná laskavosti"

Spolupráce je základ
27. května 2022 Obecné články

Spolupráce je základ

Kolegové z Českého červeného kříže - Litoměřice ve spolupráci v rámci humanitárního panelu Litoměřice přivezli humanitární a materiální pomoc do Charity Litoměřice. Poskytnutá humanitární a materiální pomoc poslouží ukrajinskym občanům, kteří nyní žijí v Litoměřicích.  

Poděkování dobrovolníkům
17. května 2022 Obecné články

Poděkování dobrovolníkům

Děkujeme našim dobrovolníkům. Uvědomujeme si, že jsme vás v předešlých měsících výrazně zatížili v rámci řešení ukrajinské krize. Neopustili jste nás i přes mnohé vyčerpání, jste s námi v neustálém kontaktu. Vaší energie a času si velice vážíme. Je také čas Vám za vaše usilí řádně poděkovat.

Masarykova základní škola Litoměřice přispěla na nákup školních pomůcek pro děti z Ukrajiny
4. dubna 2022 Obecné články

Masarykova základní škola Litoměřice přispěla na nákup školních pomůcek pro děti z Ukrajiny

Masarykova základní škola Litoměřice ve spolupráci se studenty připravili z fair trade surovin svačiny a benefiční výtěžek z jejich prodeje ve výši 9.406 Kč byl předán Charitě Litoměřice. Získané finanční prostředky použijeme na nákup školních pomůcek pro děti z Ukrajiny.

Benefiční koncert ZUŠ pro Ukrajinu
25. března 2022 Obecné články

Benefiční koncert ZUŠ pro Ukrajinu

V litoměřickém divadle K. H. Máchy proběhl ve středu 25.března nádherný benefiční koncert učitelů ZUŠ pro Charitu Litoměřice. Výtěžek 30 015,- Kč bude vynaložen na podporu dětí z Ukrajiny ubytovaných v Litoměřicích.  

Udělejte radost darovaným kolem nebo míčem
24. března 2022 Ukrajina

Udělejte radost darovaným kolem nebo míčem

Ptáte se nás, co je zrovna potřeba pro sbírku ukrajinským uprchlíkům. Aktuálně jsou to převážně jízdní kola a sportovní potřeby především pro děti, aby si měly s čím hrát.