Azylový dům pro muže

Posláním Azylového domu pro muže je nabízet pomoc mužům, kteří z různých příčin přišli o bydlení a ocitli se tak v těžké životní situaci, kterou nedokáží vyřešit vlastními silami. Služba AD takovým osobám poskytuje ubytování na přechodnou dobu a pomáhá jim najít cestu zpět do běžného života. Služba je poskytována mužům bez přístřeší starší 18 let, kteří chtějí svou nepříznivou životní situaci řešit a při sebe obslužných činnostech nepotřebují pomoc druhé osoby.

Nepříznivá sociální situace je momentální životní situace člověka, který je z důvodu neuspokojivého stavu v některé oblasti života ohrožen sociálním vyloučením nebo je již z běžného způsobu života vyloučen. Nepříznivá sociální situace je vždy spojena se ztrátou bydlení.

Součástí služby je poradenství, které se zaměřuje na řešení nepříznivé životní situace klientů. Sociální pracovník pracuje s každým uživatelem individuálně, společně sestavují a aktualizují Individuální plán práce. Téma konzultace se odvíjí od stanoveného postupu v Individuálním plánu práce a od aktuální potřeby a požadavků uživatele. Nejčastěji je spolupráce zaměřena na stabilizaci příjmů a řešení dluhů a exekucí, potažmo sepisování žádostí o splátkové kalendáře. Dalším stěžejním okruhem pohovorů je hledání zaměstnání, které je předpokladem pro získání pravidelného příjmu a řešení bytové situace.

Klientům nabízíme doprovod k jednání při vyřizování úředních i osobních záležitostí.

Časté dotazy

Musím mít vyřízený občanský průkaz k pobytu do azylového domu?

Ano, podmínkou pro sepsání smlouvy o ubytování a odběru sociální služby je nutný doklad totožnosti, je možné se prokázat pasem. Pokud ho nemáte, obraťte se na Náš Terénní program.
Sociální pracovník Vám pomůže s vyřízením.

Musím mít sebou při nástupu do Azylového domu potvrzení od lékaře?

Ano, je nutné doložit lékařské potvrzení u žadatele. Bez tohoto potvrzení nebudete do azylového domu přijat.

Musím mít sebou při nástupu do azylového domu potraviny?

Je to vhodné, ale pokud je nemáte, pomůžeme Vám v rámci humanitární pomoci.

Můžu si sebou vzít svůj nábytek?

Ne, prostory azylového domu jsou plnohodnotně, funkčně vybaveny.

Můžu mít v azylovém domě svého domácího mazlíčka?

Bohužel, toto není možné, ale pomůžeme Vám najít pro Vašeho mazlíčka nový domov.

Jak dlouho můžu být ubytován v azylovém domě?

Doba poskytnutí sociální služby AD zpravidla nepřevyšuje jeden rok, za předpokladu, že se aktivně věnujete řešení Vaší tíživé situace. 

Kolik budu platit za pobyt v azylovém domě?

Cena za den činí 170 Kč. Platbu je také možné řešit doplatkem na bydlení z Úřadu práce.

Dokumenty ke stažení

Kontakty

Jakub Ružbatský

Tel.: 731 402 435, 416 732 303
vedoucí pracovník - Středisko sociální prevence a humanitární pomoci

Tereza Linetová, DiS.

Tel.: 733 697 673, 416 732 303
sociální pracovník - Středisko sociální prevence a humanitární pomoci

Veronika Krčmová, DiS.

Tel.: 416 732 303, 739 524 399
sociální pracovník - Středisko sociální prevence a humanitární pomoci

Bc. Jiří Vítek

terénní sociální pracovník - Středisko sociální prevence a humanitární pomoci