Jste firma? Buďte našimi partnery

Pokud provozujete službu, kterou bychom mohli využít pro naše klienty ( lékárna, rehabilitace, divadlo, bazén, terapie, sportoviště, přednášky atd.) Rádi se s Vámi domluvíme. Tyto bonusy používáme pro dobře spolupracující klienty jako motivaci k dalším krokům ve zkvalitnění jejich těžké životní situace.
Vystavíme vám potvrzení o daru nebo darovací smlouvu. 

Pokud jste firma, která může přispět v rámci své činnosti, ke zlepšení chodu našich služeb (výzkumné ústavy, vysoké školy, inovační centra, HUB, chráněné dílny...) Vystavíme vám potvrzení o daru nebo darovací smlouvu. Popřípadě uzavřeme dlouhodobou partnerskou smlouvu.

Pokud jste firma, která chce dlouhodobě spolupracovat v oblasti veřejného hospodářského zájmu a aktivně se podílet na zlepšení života seniorů, či osob trpící ztrátou bydlení,  s cílem navázání dlouhodobého partnerství jako základu další spolupráce jsme nakloněni uzavřít partnerskou smlouvu.