Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je součástí Domova na Dómském pahorku, ve kterém jsou poskytovány pobytové služby seniorům, o které se po přechodnou dobu nemůže starat rodina. Posláním Odlehčovací služby je prostřednictvím pobytové služby poskytnout pomoc a podporu seniorům a osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického  onemocnění nebo zdravotního postižení a umožnit tak jejich pečujícím rodinám nebo jiným pečujícím osobám potřebný odpočinek a regeneraci sil pro další péči o jejich blízké. Cílem Odlehčovací služby je zajistit klientovi potřebnou péči zpravidla v maximálním rozsahu až 3 měsíců, v době, kdy se pečující osoba nemůže o něj postarat nebo si potřebuje odpočinout a motivovat jej k udržení nebo obnovení schopností a předcházet tak jeho sociálnímu vyloučení.

Služba je určena seniorům ve věku od 65 let. Zajistíme komplexní péči, včetně stravování, ošetřovatelské, rehabilitační i pečovatelské služby. Nabízíme volnočasové aktivity – např. kulturní a společenské akce v prostorách domova a sportovní hry.

Časté dotazy

Kdy využít odlehčovací službu?

Cílem Odlehčovací služby je zajistit klientovi potřebnou péči zpravidla v maximálním rozsahu až 3 měsíců v roce, v době, kdy se pečující osoba nemůže o něj postarat nebo si potřebuje odpočinout a motivovat jej k udržení nebo obnovení schopností a předcházet tak jeho sociálnímu vyloučení.

Je tato služba hrazená?

Ano, tato služba se hradí. Výše úhrady na Odlehčovací službě se řídí podle zákona o sociálních službách Ceníku Odlehčovací služby - ubytování podle počtu nocí pobytu, stravování dle skutečně odebrané stravy a péče dle skutečně vykonaných úkonů.

Úhrada za péči je účtována následujícím způsobem:

  • sjednaný úkon/doba trvání úkonu/hodinová sazba příslušného úkonu podle platného ceníku.
  • úhrada se počítá dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů v daném měsíci. Jako podklad pro vyúčtování slouží denní záznamy, které jsou pořizovány čtecím zařízením. Pokud poskytnutí úkonu včetně času nezbytného k jeho zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně pokrátí. 

Úhrada za stravu je účtována následujícím způsobem:

  • v případě včas odhlášené stravy není klientovi účtována cena za potraviny a stravu, ale účtuje se mu cena režie jednotlivých odhlášených jídel
  • v případě pozdě odhlášené nebo neodebrané stravy je klientovi účtována cena potravin a režie 

Co odlehčovací služba nabízí?

Ubytování je poskytováno v bezbariérovém prostředí, dostupnost v budově je zajištěna dvěma výtahy. K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny polohovací postelí, jídelním stolem se židlemi, křesly, nočním stolkem, komodou, poličkami, trezorem. Mimo pokoje jsou klientům k dispozici také: společná jídelna, knihovna, aktivizační dílna, tělocvična, společné prostory – zahrady s posezením, společná terasa, bufet apod.

V případě potřeby zapůjčí poskytovatel klientovi na dobu pobytu potřebné kompenzační pomůcky, má-li je k dispozici, a poradí mu s jejich používáním, aby se mohl klient zorientovat, které pomůcky mu nejlépe vyhovují. Kompenzační pomůcky jsou hrazeny podle platného Ceníku kompenzačních pomůcek Pečovatelské služby

Dokumenty ke stažení

Kontakty

Veronika Chaloupková

Tel.: 417 770 013, 731 140 004
vedoucí Domova na Dómském pahorku, metodik

Bc. Ivana Kretová

Tel.: 417 770 009, 731 677 952
sociální pracovník - Domov na Dómském pahorku

Bc. Iveta Šerberová

Tel.: 417 770 008, 731 140 005
sociální pracovník - Domov na Dómském pahorku

Kateřina Drábková

vrchní sestra - Domov na Dómském pahorku