Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je součástí Domova na Dómském pahorku, ve kterém jsou poskytovány pobytové služby seniorům, o které se po přechodnou dobu nemůže starat rodina. Posláním Odlehčovací služby je prostřednictvím pobytové služby poskytnout pomoc a podporu seniorům a osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického  onemocnění nebo zdravotního postižení a umožnit tak jejich pečujícím rodinám nebo jiným pečujícím osobám potřebný odpočinek a regeneraci sil pro další péči o jejich blízké. Cílem Odlehčovací služby je zajistit klientovi potřebnou péči zpravidla v maximálním rozsahu až 3 měsíců, v době, kdy se pečující osoba nemůže o něj postarat nebo si potřebuje odpočinout a motivovat jej k udržení nebo obnovení schopností a předcházet tak jeho sociálnímu vyloučení.

Služba je určena seniorům ve věku od 65 let. Zajistíme komplexní péči, včetně stravování, ošetřovatelské, rehabilitační i pečovatelské služby. Nabízíme volnočasové aktivity – např. kulturní a společenské akce v prostorách domova a sportovní hry.

Časté dotazy

Kdy využít odlehčovací službu?

Cílem Odlehčovací služby je zajistit klientovi potřebnou péči zpravidla v maximálním rozsahu až 3 měsíců v roce, v době, kdy se pečující osoba nemůže o něj postarat nebo si potřebuje odpočinout a motivovat jej k udržení nebo obnovení schopností a předcházet tak jeho sociálnímu vyloučení.

Je tato služba hrazená?

Ano, tato služba se hradí. Výše úhrady na Odlehčovací službě se řídí podle zákona o sociálních službách Ceníku Odlehčovací služby - ubytování podle počtu nocí pobytu, stravování dle skutečně odebrané stravy a péče dle skutečně vykonaných úkonů.

Úhrada za péči je účtována následujícím způsobem:

  • sjednaný úkon/doba trvání úkonu/hodinová sazba příslušného úkonu podle platného ceníku.
  • úhrada se počítá dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů v daném měsíci. Jako podklad pro vyúčtování slouží denní záznamy, které jsou pořizovány čtecím zařízením. Pokud poskytnutí úkonu včetně času nezbytného k jeho zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně pokrátí. 

Úhrada za stravu je účtována následujícím způsobem:

  • v případě včas odhlášené stravy není klientovi účtována cena za potraviny a stravu, ale účtuje se mu cena režie jednotlivých odhlášených jídel
  • v případě pozdě odhlášené nebo neodebrané stravy je klientovi účtována cena potravin a režie 

Co odlehčovací služba nabízí?

Ubytování je poskytováno v bezbariérovém prostředí, dostupnost v budově je zajištěna dvěma výtahy. K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny polohovací postelí, jídelním stolem se židlemi, křesly, nočním stolkem, komodou, poličkami, trezorem. Mimo pokoje jsou klientům k dispozici také: společná jídelna, knihovna, aktivizační dílna, tělocvična, společné prostory – zahrady s posezením, společná terasa, bufet apod.

V případě potřeby zapůjčí poskytovatel klientovi na dobu pobytu potřebné kompenzační pomůcky, má-li je k dispozici, a poradí mu s jejich používáním, aby se mohl klient zorientovat, které pomůcky mu nejlépe vyhovují. Kompenzační pomůcky jsou hrazeny podle platného Ceníku kompenzačních pomůcek Pečovatelské služby

Dokumenty ke stažení

Kontakty

Bc. Iveta Šerberová

Tel.: 417 770 013, 731 140 005
pověřená vedoucí Domova na Dómském pahorku

Bc. Ivana Kretová

Tel.: 417 770 009, 731 677 952
sociální pracovník - Domov na Dómském pahorku

Bc. Ivana Jelínková, DiS.

Tel.: 417 770 008, 733 697 674
sociální pracovník - Domov na Dómském pahorku

Kateřina Drábková

vrchní sestra - Domov na Dómském pahorku