Terénní pečovatelská služba

Základním posláním  je poskytovat terénní sociální služby a péče o osoby v přirozeném prostředí na základě jejich osobních potřeb s cílem dlouhodobého setrvání v jejich domácím prostředí při zachování soběstačnosti.

Jedná se o terénní služby, které jsou poskytovány převážně přímo v domácnosti případně místě pobytu uživatele na základě jeho aktuální potřeby. Na úhradě se uživatel služby finančně spolupodílí dle cen v charitním sazebníku.
Výhodou pečovatelské služby je to, že člověk zůstává ve svém přirozeném a známém prostředí a podle písemné dohody (Smlouvy o poskytování Charitní pečovatelské služby a individuálního plánu) za ním pracovníci dochází a dopomáhají mu v běžných činnostech.

Nabízíme péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby s péči o sebe či o domácnost. Zajišťujeme pomoc při obstarávání základních potřeb, především při zajištění péče o svou osobu a chod domácnosti. Tyto služby poskytujeme občanům v jejich domácnostech, přicházíme tak za klientem, který nemusí být přemisťován do cizího prostředí. Dbáme na to, aby osoby mohly zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Časté dotazy

Kdy je správný čas se obrátit na pečovatelskou terénní službu?

Jste sám, cítíte úbytek sil, nezvládáte péči o vlastní osobu, víte o někom takovém (soused, příbuzný, kolega). Jste pečující osoba a potřebujete v péči pomoci? Je čas se s námi spojit. Přijedeme k Vám, vyhodnotíme společně danou situaci a nastavíme účinnou péči. Naše návštěva je zdarma. Frekvence našich návštěv může být libovolná. Naše služby poskytujeme i o svátky a víkendy od 7:00 -21:00. Máme i zdravotní sestry v terénu můžeme poskytnout jak pečovatelskou tak ošetřovatelskou péči.

Článek: Kdy oslovit terénní Pečovatelskou službu?

Jsem unavený/á pečuji o osobu s vyšší mírou podpory v domácím prostředí. Kdo mi pomůže?

I když opečovávaný potřebuje celodenní péči, neznamená to, že si pečující nemůže odpočinout. Je důležité vyhledat pomoc včas. Využít ambulantní nebo terénní sociální služby, při zahájení péče třeba i 1 x týdně a postupně můžeme služby nastavovat dle potřeb (máme odlehčovací lůžka, terénní pečovatelskou službu, terénní zdravotní službu, denní stacionář a následně pak pobytové služby).
Získaný čas byste měl/a využít k odpočinku nebo vyřízení osobních záležitostí. V případě potřeby pomůžeme kombinovat a nastavit sociální služby.  Nezbytné je správné nastavení účinné péče. Pomůžeme klientovi využívat pomůcky (kompenzační, rehabilitační – půjčovny nebo elektronické, tzv. chytrá péče). Pokud cítíte únavu, nevíte si rady, nebo máte pocit, že vlastní rodinu či práci zanedbáváte, okamžitě nás vyhledejte. 

Jak se služba hradí?

Služba se zpravidla hradí z příspěvku na péči, nebo si ji klient hradí z vlastních zdrojů. Na Úřadu práce je možno zažádat o příspěvek na péči, při zhoršení zdravotního stavu žádat o zvýšení. Pokud to neumíte, pomůže vám náš charitní sociální pracovník, či sociální pracovník Města, či Úřadu práce.

Jaký je rozdíl mezi terénní pečovatelskou službou a domácí ošetřovatelskou péčí?

Terénní pečovatelská služba je odborná sociální služba, kdy k vám do domácnosti dochází pečovatelka, která realizuje pečovatelské úkony (polohování, podávání stravy, pomoc při osobní hygieně, pomoc s nákupem, pomoc s péčí o vlastní osobu, pomoc s domácností,..)
Hradí se z příspěvku na péči

Domácí ošetřovatelská péče je odborná zdravotnická péče, kdy vám do domácnosti přijde zdravotní sestra, která realizuje zdravotní péči na základě indikace praktického lékaře (podávání léků, měření glykemie, tlaku a pulsu, odběry biologického materiálu, aplikaci injekcí, inzulínové terapie, bandáže, péči o stomie, ošetřovatelskou rehabilitaci, …)
Hradí se ze zdravotního pojištění.

U mnoha klientů kombinujeme obě služby, tak abychom udrželi klienta v co nejvyšší míře soběstačného v jeho přirozeném prostředí doma.

Je vhodné kombinovat pečovatelskou službu s jinými službami?

Ano, kombinace je vítána a je vhodná k udržení sil a větší soběstačnosti klienta. Někdy je pečující osoba tak vyčerpána, že je vhodné využít pro klienta na čas odlehčovací lůžko. Smlouva s pečovatelskou službou se neruší, jen se pozastaví. Máme také klienty, kteří využívají přes den, denní stacionář. Pečovatelská služba je odváží a přiváží do služby a své úkony poskytuje, až když je klient zpět doma. Kombinace s domácí péčí je velmi častá jedná se o kombinaci zdravotních sester, fyzioterapeutů  a pečovatelek. 

Dokumenty ke stažení

Kontakty

Bc. Alena Mohauptová

Tel.: 731 402 424, 417 770 026
vedoucí a sociální pracovník - Pečovatelská služba

Bc. Lucie Trnková

Tel.: 739 794 207, 417 770 096
sociální pracovník - Pečovatelská služba

Bc. Věra Walentowiczová

Tel.: 732 948 977, 417 770 096
sociální pracovník - Pečovatelská služba

Petra Syrová

Tel.: 417 770 096, 737 208 850
kompenzační pomůcky - Pečovatelská služba