Lidé bez domova

Lidé bez domova jsou lidé, kteří žijí na dně. Na samém dně. Nemají třeba dokonce ani svůj domov. Bezdomovectví je rozhodně způsob života, pro který by se dobrovolně nikdo nerozhodl. Mezi příčiny bezdomovectví patří dlouhodobá nezaměstnanost, dluhová past a nemožnost obstarat si důstojné bydlení. Často jsou to také vážné zdravotní důvody. Tyto vnější příčiny se mohou prolínat s vnitřními například domácí násilí, psychiatrická diagnóza, porucha osobnosti, alkoholizmus, a další sociální patologie.
Námi poskytované služby se proto snaží reflektovat aktuální potřeby uživatelů. Jádrem služeb je od počátku zajištění bezpečí, zajištění péče, pomoci, pochopení a podpory prostřednictvím několika sociální služeb

Charita Litoměřice slaví Světový den sociální práce
16. března 2022 Obecné články

Charita Litoměřice slaví Světový den sociální práce

Světový den sociální práce se každoročně slaví vždy třetí úterý v měsíci březnu. Tento den upozorňuje na smysl sociální práce jako profese a na její význam. Letošní připomenutí nelehké práce všech pracovníků v sociálních službách je pod vlivem událostí posledních dvou let , které byly ve znamení koronaviru o to důležitější.

Terénní sociální práce v Brozanech nad Ohří
14. února 2022 Lidé bez domova

Terénní sociální práce v Brozanech nad Ohří

Dne 25.ledna 2022 proběhlo první setkání zástupců Charity Litoměřice s nájemníky sociálních bytů v Brozanech nad Ohří. Setkání se účastnil i starosta obce Ing. Václav Bešta, který představil klíčového sociálního pracovníka.

Významné opravy Střediska sociální prevence a humanitární pomoci jsou hotové!
9. října 2021 Obecné články

Významné opravy Střediska sociální prevence a humanitární pomoci jsou hotové!

Usilovná práce na opravách interiéru našeho střediska je dokončená.

Komplexní dlouhodobá péče Charity Litoměřice
7. října 2021 Obecné články

Komplexní dlouhodobá péče Charity Litoměřice

Návaznost, komplexnost a provázanost odborných sociálních a zdravotních služeb jsou jedny z nezbytných faktorů, které vedou ke zlešení kvality života lidí v litoměřickém regionu.

Další opravy na Středisku sociální prevence a humanitární pomoci pod Charitou Litoměřice.
4. srpna 2021 Lidé bez domova

Další opravy na Středisku sociální prevence a humanitární pomoci pod Charitou Litoměřice.

Díky dotačnímu programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK3“ pokračují opravy na středisku pro osoby bez přístřeší.

Farní charita Litoměřice mění název
27. července 2021 Obecné články

Farní charita Litoměřice mění název

Od 16. července mění Farní charita Litoměřice svůj název. Nově ji budete vídat pod označením
Charita Litoměřice.