Lidé bez domova

Lidé bez domova jsou lidé, kteří žijí na dně. Na samém dně. Nemají třeba dokonce ani svůj domov. Bezdomovectví je rozhodně způsob života, pro který by se dobrovolně nikdo nerozhodl. Mezi příčiny bezdomovectví patří dlouhodobá nezaměstnanost, dluhová past a nemožnost obstarat si důstojné bydlení. Často jsou to také vážné zdravotní důvody. Tyto vnější příčiny se mohou prolínat s vnitřními například domácí násilí, psychiatrická diagnóza, porucha osobnosti, alkoholizmus, a další sociální patologie.
Námi poskytované služby se proto snaží reflektovat aktuální potřeby uživatelů. Jádrem služeb je od počátku zajištění bezpečí, zajištění péče, pomoci, pochopení a podpory prostřednictvím několika sociální služeb

Další opravy na Středisku sociální prevence a humanitární pomoci pod Charitou Litoměřice.
4. srpna 2021 Lidé bez domova

Další opravy na Středisku sociální prevence a humanitární pomoci pod Charitou Litoměřice.

Díky dotačnímu programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK3“ pokračují opravy na středisku pro osoby bez přístřeší.

Farní charita Litoměřice mění název
27. července 2021 Obecné články

Farní charita Litoměřice mění název

Od 16. července mění Farní charita Litoměřice svůj název. Nově ji budete vídat pod označením
Charita Litoměřice.

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci uspořádalo zahradní posezení pro klienty.
28. června 2021 Lidé bez domova

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci uspořádalo zahradní posezení pro klienty.

Farní charita Litoměřice uspořádala pro klienty Střediska sociální prevence a humanitární pomoci společné posezení na zahradě, které se konalo dne 17.6.2021.

Úklid veřejných prostor v Litoměřicích.
23. června 2021 Lidé bez domova

Úklid veřejných prostor v Litoměřicích.

Klienti Střediska sociální prevence a humanitární pomoci pod Farní charitou Litoměřice se v tomto měsíci dvakrát účastnili úklidu veřejného prostoru v našem městě.

Sociální práce v Azylovém domě
4. května 2021 Lidé bez domova

Sociální práce v Azylovém domě

V době „Covidové“ nebylo kolikrát lehké spolupracovat z našimi klienty na zlepšení jejich situace. Teď kdy se situace začíná zlepšovat, tak se i v našem společném snažení začíná více dařit.

31. března 2021 Pobytové služby pro seniory

Poděkování dárcům podporujících naše poslání

Farní charita Litoměřice má krásné poslání, týkající se pomoci lidem, kteří to potřebují. Ať už se to týká lidí v důchodovém věku či osob bez rodinného zázemí nebo ve finanční tísni. Tuto činnost velmi rádi vykonáváme, neboť nás naplňuje. Je zde ovšem jeden důležitý faktor, bez kterého by naše činnost byla velmi ztížena. Tento faktor jsou finanční a materiální prostředky. Naštěstí existuje mnoho dárců z řad malých či velkých organizací i jednotlivých občanů, kteří naší práci podporují.