Lidé bez domova

Lidé bez domova jsou lidé, kteří žijí na dně. Na samém dně. Nemají třeba dokonce ani svůj domov. Bezdomovectví je rozhodně způsob života, pro který by se dobrovolně nikdo nerozhodl. Mezi příčiny bezdomovectví patří dlouhodobá nezaměstnanost, dluhová past a nemožnost obstarat si důstojné bydlení. Často jsou to také vážné zdravotní důvody. Tyto vnější příčiny se mohou prolínat s vnitřními například domácí násilí, psychiatrická diagnóza, porucha osobnosti, alkoholizmus, a další sociální patologie.
Námi poskytované služby se proto snaží reflektovat aktuální potřeby uživatelů. Jádrem služeb je od počátku zajištění bezpečí, zajištění péče, pomoci, pochopení a podpory prostřednictvím několika sociální služeb

Předvánoční posezení ve Středisku sociální prevence a humanitární pomoci
21. prosince 2022 Obecné články

Předvánoční posezení ve Středisku sociální prevence a humanitární pomoci

I na Středisku sociální prevence a humanitární pomoci jsme zahájili adventní čas modlitbou a večeří. Vedoucí Azylového domu, nízkoprahového centra, noclehárny a terénních programů Jakub Ružbatský pronesl pár vřelých slov. K adventnímu času promluvila ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská a na závěr nechyběla ani modlitba vedená Otcem Josefem.

Senátor Ladislav Chlupáč blahopřál oceněnému Jakubu Ružbatskému
6. prosince 2022 Obecné články

Senátor Ladislav Chlupáč blahopřál oceněnému Jakubu Ružbatskému

Pan senátor Ladislav Chlupáč dnes pozval na hrad v Litoměřicích ředitelku Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolínu Wankovskou a vedoucího služeb prevence Charity Litoměřice Jakuba Ružbatského ku příležitosti blahopřání oceněnému Jakubovi, který obdržel Cenu Charity ČR.

Sbírka zimního ošacení
24. listopadu 2022 Obecné články

Sbírka zimního ošacení

S příchodem zimního období a zhoršující se ekonomickou situací řady spoluobčanů v důsledků zvyšování cen energií a potravin vyhlašujeme sbírku zimního ošacení.

Jakub Ružbatský: Práce se mi stala posláním
1. listopadu 2022 Diecézní charita Litoměřice

Jakub Ružbatský: Práce se mi stala posláním

V pátek 21. října 2022 proběhl v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě ceremoniál předávání Cen Charity. Toto ocenění je udíleno za nelehkou a obětavou práci charitním pracovníkům, dobrovolníkům nebo podporovatelům. Letos se uskutečnil již 15. ročník, ve kterém bylo oceněno devět laureátů napříč všemi diecézemi. Za litoměřickou diecézi vyznamenání získal Jakub Ružbatský. V litoměřické Charitě pracuje bezmála sedmnáct let. Začínal na pozici pracovníka v sociálních službách. Posledních pět let působí jako vedoucí Střediska sociální prevence a humanitární pomoci. V Litoměřicích rovněž vede komunitní plánování, kde jsou zastoupené veškeré složky města Litoměřic – úřady, městská policie, neziskové organizace apod. V následujícím rozhovoru bychom Vám ho rádi blíže představili.

Cena Charity pro Jakuba Ružbatského
21. října 2022 Obecné články

Cena Charity pro Jakuba Ružbatského

Dnes se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě uskutečnilo 15. udílení Ceny Charity. Za litoměřickou diecézi ocenění převzal vedoucí střediska služeb prevence a humanitární pomoci Jakub Ružbatský. Gratulujeme!

Milostivé léto II odstartuje za dva týdny, připravit se na něj může dlužník již teď
17. srpna 2022 Charita Česká republika

Milostivé léto II odstartuje za dva týdny, připravit se na něj může dlužník již teď

Ve středu 17. srpna uspořádala Charita Česká republika ve své centrále v Praze brífink na téma milostivé léto II a ratifikace evropské směrnice o oddlužení, na kterém před novináři promluvila koordinátorka pro sociální oblast Charity Česká republika Iva Kuchyňková.