Lidé bez domova

Lidé bez domova jsou lidé, kteří žijí na dně. Na samém dně. Nemají třeba dokonce ani svůj domov. Bezdomovectví je rozhodně způsob života, pro který by se dobrovolně nikdo nerozhodl. Mezi příčiny bezdomovectví patří dlouhodobá nezaměstnanost, dluhová past a nemožnost obstarat si důstojné bydlení. Často jsou to také vážné zdravotní důvody. Tyto vnější příčiny se mohou prolínat s vnitřními například domácí násilí, psychiatrická diagnóza, porucha osobnosti, alkoholizmus, a další sociální patologie.
Námi poskytované služby se proto snaží reflektovat aktuální potřeby uživatelů. Jádrem služeb je od počátku zajištění bezpečí, zajištění péče, pomoci, pochopení a podpory prostřednictvím několika sociální služeb

Významné opravy Střediska sociální prevence a humanitární pomoci jsou hotové!
9. října 2021 Obecné články

Významné opravy Střediska sociální prevence a humanitární pomoci jsou hotové!

Usilovná práce na opravách interiéru našeho střediska je dokončená.

Komplexní dlouhodobá péče Charity Litoměřice
7. října 2021 Obecné články

Komplexní dlouhodobá péče Charity Litoměřice

Návaznost, komplexnost a provázanost odborných sociálních a zdravotních služeb jsou jedny z nezbytných faktorů, které vedou ke zlešení kvality života lidí v litoměřickém regionu.

Další opravy na Středisku sociální prevence a humanitární pomoci pod Charitou Litoměřice.
4. srpna 2021 Lidé bez domova

Další opravy na Středisku sociální prevence a humanitární pomoci pod Charitou Litoměřice.

Díky dotačnímu programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK3“ pokračují opravy na středisku pro osoby bez přístřeší.

Farní charita Litoměřice mění název
27. července 2021 Obecné články

Farní charita Litoměřice mění název

Od 16. července mění Farní charita Litoměřice svůj název. Nově ji budete vídat pod označením
Charita Litoměřice.

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci uspořádalo zahradní posezení pro klienty.
28. června 2021 Lidé bez domova

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci uspořádalo zahradní posezení pro klienty.

Farní charita Litoměřice uspořádala pro klienty Střediska sociální prevence a humanitární pomoci společné posezení na zahradě, které se konalo dne 17.6.2021.

Úklid veřejných prostor v Litoměřicích.
23. června 2021 Lidé bez domova

Úklid veřejných prostor v Litoměřicích.

Klienti Střediska sociální prevence a humanitární pomoci pod Farní charitou Litoměřice se v tomto měsíci dvakrát účastnili úklidu veřejného prostoru v našem městě.