Lidé bez domova

Lidé bez domova jsou lidé, kteří žijí na dně. Na samém dně. Nemají třeba dokonce ani svůj domov. Bezdomovectví je rozhodně způsob života, pro který by se dobrovolně nikdo nerozhodl. Mezi příčiny bezdomovectví patří dlouhodobá nezaměstnanost, dluhová past a nemožnost obstarat si důstojné bydlení. Často jsou to také vážné zdravotní důvody. Tyto vnější příčiny se mohou prolínat s vnitřními například domácí násilí, psychiatrická diagnóza, porucha osobnosti, alkoholizmus, a další sociální patologie.
Námi poskytované služby se proto snaží reflektovat aktuální potřeby uživatelů. Jádrem služeb je od počátku zajištění bezpečí, zajištění péče, pomoci, pochopení a podpory prostřednictvím několika sociální služeb

Milostivé léto II odstartuje za dva týdny, připravit se na něj může dlužník již teď
17. srpna 2022 Charita Česká republika

Milostivé léto II odstartuje za dva týdny, připravit se na něj může dlužník již teď

Ve středu 17. srpna uspořádala Charita Česká republika ve své centrále v Praze brífink na téma milostivé léto II a ratifikace evropské směrnice o oddlužení, na kterém před novináři promluvila koordinátorka pro sociální oblast Charity Česká republika Iva Kuchyňková.

Charita Česká republika bude opět pomáhat lidem s exekucemi v rámci Milostivého léta II
5. srpna 2022 Obecné články

Charita Česká republika bude opět pomáhat lidem s exekucemi v rámci Milostivého léta II

Celkem 34 charitních poraden rozesetých na území Česka je připraveno od 1. září do 30. listopadu letošního roku pomáhat dlužníkům veřejnoprávních institucí, státních a polostátních firem umořit vysoké úroky, penále a náklady na exekuce, které mnohdy několikanásobně přesahují samotnou výši dluhu a pro dlužníky a jejich rodiny jsou ekonomicky likvidační. Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů, mají příležitost využít mimořádnou „dluhovou amnestii“ v rámci Milostivého léta II.

Charita Litoměřice slaví Světový den sociální práce
16. března 2022 Obecné články

Charita Litoměřice slaví Světový den sociální práce

Světový den sociální práce se každoročně slaví vždy třetí úterý v měsíci březnu. Tento den upozorňuje na smysl sociální práce jako profese a na její význam. Letošní připomenutí nelehké práce všech pracovníků v sociálních službách je pod vlivem událostí posledních dvou let , které byly ve znamení koronaviru o to důležitější.

Terénní sociální práce v Brozanech nad Ohří
14. února 2022 Lidé bez domova

Terénní sociální práce v Brozanech nad Ohří

Dne 25.ledna 2022 proběhlo první setkání zástupců Charity Litoměřice s nájemníky sociálních bytů v Brozanech nad Ohří. Setkání se účastnil i starosta obce Ing. Václav Bešta, který představil klíčového sociálního pracovníka.

Významné opravy Střediska sociální prevence a humanitární pomoci jsou hotové!
9. října 2021 Obecné články

Významné opravy Střediska sociální prevence a humanitární pomoci jsou hotové!

Usilovná práce na opravách interiéru našeho střediska je dokončená.

Komplexní dlouhodobá péče Charity Litoměřice
7. října 2021 Obecné články

Komplexní dlouhodobá péče Charity Litoměřice

Návaznost, komplexnost a provázanost odborných sociálních a zdravotních služeb jsou jedny z nezbytných faktorů, které vedou ke zlešení kvality života lidí v litoměřickém regionu.