Rada charity

Rada Charity Litoměřice  je poradní orgán ředitele. Má čtyři členy, kteří jsou ředitelem Charity Litoměřice jmenováni na dobu tří let. 

  • V čele Rady stojí ředitelka Charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská DiS,
  • ekonom organizace Radka Velitšová,
  • Duchovní správce P. Józef Szeliga Walenty,
  • zástupce Diecézní charity Litoměřice Zdeňka Rabasová