Sbírky a benefiční akce

Podpořte specializovanou paliativní péči v Domově na Dómském pahorku

Prožít poslední chvíle svého života bez strachu a bolesti v okruhu známých tváří je přání většiny z nás. Charita Litoměřice poskytuje zdravotní a podpůrné služby umírajícím lidem na Dómském pahorku. Pomáhá v tomto těžkém období také rodině a blízkým osobám. Chceme, aby paliativní péče byla dostupná všem, kteří si přejí ji využít, a proto ji poskytujeme zdarma. Jedná se však o nákladnou péči. Je totiž nutné zajistit odborný personál a atestované lékaře, drahá léčiva či zdravotnické přístroje. Zhruba z jedné třetiny uhradí náklady zdravotní pojišťovny, zbytek je z dalších zdrojů. A významným pilířem je právě podpora od vás, našich dárců. Pomozte spolu s námi lidem na konci života dožít, tak jak si přejí.

Obecnou paliativní péči, tj. doprovázení umírajících osob v domácnosti, poskytujeme pod hlavičkou Charity Litoměřice již více než 15 let. Od září roku 2020 nabízíme také ambulantní specializovanou paliativní péči v pobytové službě v Domově pro seniory na Dómském pahorku zkráceně odborná paliativní péče. Tuto péči zajišťuje tým zdravotních sestřiček v čele s lékařem v oboru Paliatrie, který má v budově svou ambulanci. Součástí naší péče je i Algeziologie, která se zabývá léčbou chronické bolesti, která často doprovází onemocnění pohybového aparátu. Pacienti se obrací na naše algeziology, když běžná léčba bolesti není úspěšná a je nutný speciální přístup algeziologa. Bolest je vždy subjektivní – nelze ji tedy objektivně změřit, a každý pacient má právo na její odstranění, proto je algeziolog nepostradatelný. Včasná a intenzivní léčba může zkrátit průběh a trvání nemoci. 

Náš tým je složen z více odborníků tak, aby byly zajištěny všechny základní oblasti – zdravotní, sociální i duchovní. Lékař i sestra provádějí pravidelné návštěvy u pacientů. Sestry jsou 24 hodin k dispozici. Sociální pracovnice pomůže vyřídit příspěvky na péči a jiné dávky, zapůjčení kompenzačních pomůcek, pečovatelskou službu a další služby dle potřeby. Pastorační pracovník doprovází člověka při vyrovnávání se faktem blížící se smrti, s bilancováním života, s hledáním smíření atd. Zůstáváme nablízku také pozůstalým v době zármutku.