Gastronomická oblast

Charita Litoměřice si vytyčila nesnadné cíle a nesleví z rozvoje služeb. Cílem je učinit z přípravy a konzumace jídla akt kultivovaný a povýšit tím úroveň stávající gastronomie. Cílem kuchařského umění bude připravit pokrm pro naše klienty služeb tak, aby zasytil na prvním místě ducha. Proto se budeme držet základní složky kuchařského řemesla.

Od poloviny září 2019 začala spolupráce se známým Gastronomem, který vařil po boku osobního kuchaře belgického krále, má zkušenosti z Německa, Rakouska, Belgie, Švýcarska, Lucemburska, USA a na Kypru. Zajišťoval akce předsedajících členů Evropské unie na ambasádách v Německu, Španělsku a Belgii. Je držitelem několika gastronomických ocenění z Lucemburska, Stuttgartu, ČR, Slovenska apod. Vařil ve věhlasných restauracích Septim, Diplomat, Klementinum, Flabéé a mnoho dalších.  Je členem Národní reprezentace Kuchařů ČR.

Velice si ceníme uzavřené spolupráce a věříme, že se posuneme v oblasti kvality stravování do vyšší kategorie. Gastronomie v sociálních službách nesmí být vnímána jako to poslední, je třeba si uvědomit, že v oblasti kvalitní péče o klienta, je úsek gastronomie rovnocenným partnerem a je třeba týmově spolupracovat.

Náš gastronomický úsek připravuje stravu jak pro klienty sociálních služeb, tak pro lidi z širokého okolí Litoměřic.

Provozní doba od 6:00 do 18:00 hodin 365 dní v roce.