Denní stacionář

Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která je poskytována lidem, kteří se z důvodu dlouhodobého duševního onemocnění neobejdou bez neustálé pomoci jiné fyzické osoby.

Tito lidé obvykle bydlí doma s rodinou, v chráněných, či podporovaných bytech a do služby docházejí jen na určitou část dne. Jejich situace jim zpravidla nedovoluje, aby pracovali,  a zároveň nejsou schopni trávit čas sami, bez pomoci další osoby. Blízcí, se kterými bydlí, se o ně chtějí starat, ale aby nemuseli celý svůj soukromý i pracovní život podřídit péči o něj, je zde zřízena tato služba. Umožňuje lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých, žít v jejich přirozeném prostředí a zároveň jejich pečovatelům nadále chodit do práce, či se věnovat jiným aktivitám.

Základními kameny aktivizačních činností jsou reminiscenční terapie, tréninky paměti, muzikoterapie. K aktivizaci slouží léčebný tělocvik, cvičení jemné a hrubé motoriky a aromaterapie. Klienti, kteří chtějí, se mohou zúčastnit mší svatých a modliteb v kapli sv. Zdislavy přímo v Domově. Na vyžádání lze zprostředkovat návštěvu duchovního.

Časté dotazy

K čemu slouží denní stacionář?

Denní stacionáře poskytují služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Z laického hlediska Vám poskytneme specializovanou péči u klienta v našem zařízení od 7:00 – 17:00 hodin

Je tato služba hrazená?

Hodinová sazba za pobyt činní 100 Kč/hodina, pokud klient odebírá stravu, je k částce připočtena strava 170 Kč celodenní strava.

Co je v nabídce denního stacionáře?

Poskytneme podporu a pomoc rodinám, které nechtějí své blízké dávat do ústavního zařízení. Zajistíme aktivity probíhající v Domově se zvláštním režimem. Poskytneme péči v době, kdy se o seniory rodina nezvládá celodenně starat vzhledem k pracovnímu vytížení nebo jiným povinnostem. Připravíme klienta na případný přechod z denního stacionáře do pobytové služby Domova se zvláštním režimem.

Jaká je provozní doba stacionáře?

Všední dny od 7:00 – 17:00 hodin. Dny a doba se nasmlouvají dle potřeby.

Nestíhám odvoz a přívoz klienta do denního stacionáře, kvůli zaměstnání.

S tím Vám můžeme pomoci. Pro klienta může přijet pečovatelská služba v rámci jejich terénní péče, stejně tak i plánují odvoz zpět domů. Pokud nebudete ještě z práce doma, může u Vás pečovatelka s klientem počkat.  Vše je jen o nastavení služeb a komunikaci s námi.

Dokumenty ke stažení

Kontakty

Mgr. Lydie Hrdličková

vedoucí a sociální pracovník - Charitní domov sv. Zdislava

Bc. Tereza Voráčková

sociální pracovník - Charitní domov sv. Zdislava

Zdeňka Jandová

vrchní sestra - Charitní domov sv. Zdislava

Soňa Paterová

aktivizační pracovník - Charitní domov sv. Zdislava