Terénní program

Klientem terénních programů může být osoba ve věku 18 let a více, která se ocitla v nepříznivé sociální situaci na území Litoměřic. Nepříznivá sociální situace je v tomto ohledu brána jako oslabení nebo ztráta schopnosti, a to pro krizovou životní či sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práva a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby, z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu. Nebo osoba není schopna z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci vlastními silami, bez ohrožení společenským propadem.


Terénní program je poskytován na území města Litoměřic a 10 km v okolí. Kancelář májí pracovnicí k dispozici ve Středisku sociální prevence a humanitární pomoci.

Provozní doba: Po – Pá od 7:00 – 15:30 hodin.

Časté dotazy

Může mě terénní pracovník doprovodit na úřad? Mám strach, že neporozumím úředníkovi?

Ano, rádi Vás doprovodíme na úřad a vyslechneme s Vaším dovolením pokyny pracovníka úřadu a dále Vám pomůžeme zajistit potřebné požadavky.

Je tato služba hrazená?

Ne, služby terénní sociální práce jsou zcela zdarma.

Může pracovník, za mě vyřizovat úřední záležitosti bez mé přítomnosti?

Ne, toto nepřichází v úvahu. Vždy musíte být přítomen.

Potřebuji sepsat žádost o splátkový kalendář, ale neumím to, pomůže mi sociální pracovník?

Ano, ve všech úředních věcech vám jsme nápomocni, pomůžeme se sepsáním, vysvětlením.

Nemám peníze, nemůžu se registrovat na Úřadu práce, protože nemám doklady, pomůžete mi? 

Ano, vše si řádně společně probereme a postupně požádáme o osobní doklady, a pomůžeme Vám s registrací na ÚP. Do této doby Vám pomůžou s bydlením a stravou naše další služby, na které Vás doprovodíme.

Nemám finance, abych uživila děti, bojím se, že mi je úřad odebere. Je z toho cesta ven?

Ano, okamžitě se na nás obraťte, ať můžeme vyhodnotit situaci a začít společně řešit krizovou situaci.

Kontakty

Jakub Ružbatský

Tel.: 731 402 435, 416 732 303
vedoucí pracovník - Středisko sociální prevence a humanitární pomoci

Bc. Jiří Vítek

terénní sociální pracovník - Středisko sociální prevence a humanitární pomoci