Lidé s duševním onemocněním

Lidé s duševním onemocněním potřebují bezpečné a důstojné bydlení. Pokročilé stádium demence či Alzheimerovy choroby vyžaduje celodenní péči. Uznání zasluhují rodiny, které nemocného opatrují v domácím prostředí. Ne vždy je to ale možné. V takové chvíli je potřeba najít pomoc.

Alzheimerova choroba patří mezi nejobávanější nemoci současnosti. Narušuje mozek a způsobuje pokles jeho funkcí spojených s myšlením, pamětí a úsudkem. Pacient je trvale závislý na pomoci druhých. Ztrácí paměť i běžné návyky, schopnost orientace v čase a prostoru, přestává být schopen komunikace i samostatného pohybu.

V Domově se zvláštním režimem i v Denním stacionáři o vašeho blízkého pečují zkušení a kvalifikovaní pracovníci. Můžete se na ně spolehnout. Vědí si rady i v nenadálých situacích, které mohou nastat při náhlém zhoršení zdravotního stavu. Na dosah je v našich službách i zdravotní péče.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a koncert lovosických trubačů
26. listopadu 2021 Obecné články

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a koncert lovosických trubačů

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a koncert lovosických trubačů SEVERKA v Domově na Dómském pahorku a v Domově sv. Zdislavy. 

Sestřičky pro Domov sv. Zdislava
2. srpna 2021 Lidé s duševním onemocněním

Sestřičky pro Domov sv. Zdislava

Práce zdravotních sester je velice psychicky i fyzicky náročná, krásná a potřebná a jak všichni víme, stále v našich řadách bohužel zdravotní sestřičky chybí. Většina pracuje na pracovních pozicích v nemocnicích a ambulantních složkách. Kde nám ale sestry hodně chybí a je jich málo,  jsou sociální služby, do kterých patří Domovy seniorů a Domovy se zvláštním režimem. Takovým je i náš Domov sv. Zdislava patřící pod Charitu Litoměřice.

Farní charita Litoměřice mění název
27. července 2021 Obecné články

Farní charita Litoměřice mění název

Od 16. července mění Farní charita Litoměřice svůj název. Nově ji budete vídat pod označením
Charita Litoměřice.

Neurologové ve Farní charitě Litoměřice.
27. července 2021 Pobytové služby pro seniory

Neurologové ve Farní charitě Litoměřice.

Farní charita Litoměřice uzavřela další smlouvu o vzájemné spolupráci s váženým lékařem z oboru Neurologie.

Vítání jara v Charitním domově sv. Zdislava
3. května 2021 Lidé s duševním onemocněním

Vítání jara v Charitním domově sv. Zdislava

Minulý týden se konečně začalo oteplovat, rozkvetla meruňka i rostliny v zahradě našeho domova, a tak se klienti domova a denního stacionáře po dlouho trvajícím chladném období mohli vrátit do svých oblíbených venkovních altánků, zhoupnout se na houpačce či se projít po krásně upravených pěšinkách. V rámci aktivizace si venku zazpívali a zatancovali a pochutnali si na ugrilovaných špekáčcích.

31. března 2021 Pobytové služby pro seniory

Poděkování dárcům podporujících naše poslání

Farní charita Litoměřice má krásné poslání, týkající se pomoci lidem, kteří to potřebují. Ať už se to týká lidí v důchodovém věku či osob bez rodinného zázemí nebo ve finanční tísni. Tuto činnost velmi rádi vykonáváme, neboť nás naplňuje. Je zde ovšem jeden důležitý faktor, bez kterého by naše činnost byla velmi ztížena. Tento faktor jsou finanční a materiální prostředky. Naštěstí existuje mnoho dárců z řad malých či velkých organizací i jednotlivých občanů, kteří naší práci podporují.