Lidé s duševním onemocněním

Lidé s duševním onemocněním potřebují bezpečné a důstojné bydlení. Pokročilé stádium demence či Alzheimerovy choroby vyžaduje celodenní péči. Uznání zasluhují rodiny, které nemocného opatrují v domácím prostředí. Ne vždy je to ale možné. V takové chvíli je potřeba najít pomoc.

Alzheimerova choroba patří mezi nejobávanější nemoci současnosti. Narušuje mozek a způsobuje pokles jeho funkcí spojených s myšlením, pamětí a úsudkem. Pacient je trvale závislý na pomoci druhých. Ztrácí paměť i běžné návyky, schopnost orientace v čase a prostoru, přestává být schopen komunikace i samostatného pohybu.

V Domově se zvláštním režimem i v Denním stacionáři o vašeho blízkého pečují zkušení a kvalifikovaní pracovníci. Můžete se na ně spolehnout. Vědí si rady i v nenadálých situacích, které mohou nastat při náhlém zhoršení zdravotního stavu. Na dosah je v našich službách i zdravotní péče.

Ústecký kraj podpořil nákup dekontaminačního přístroje pro Domov Sv. Zdislavy
24. ledna 2023 Obecné články

Ústecký kraj podpořil nákup dekontaminačního přístroje pro Domov Sv. Zdislavy

Ústecký kraj prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje podpořil projekt „Nákup dekontaminačního přístroje pro Charitu Litoměřice“.

Knihkupectví Kosmas obdarovalo naše klienty
30. prosince 2022 Obecné články

Knihkupectví Kosmas obdarovalo naše klienty

Knihy jsou potěšením, zábavou, odpočinkem a informačním zdrojem. Knížky nás provázejí etapami života. Děkujeme knihkupectví Kosmas!! 

Ježíškova vnoučata na Domově sv. Zdislavy
29. prosince 2022 Obecné články

Ježíškova vnoučata na Domově sv. Zdislavy

Ježíškova vnoučata i tento rok obdarovala naše klienty v Domově sv. Zdislavy. Všem dárcům moc děkujeme!! 

Mše svatá v Domově sv. Zdislavy
21. prosince 2022 Obecné články

Mše svatá v Domově sv. Zdislavy

Včera večer proběhla mše svatá v Domově sv.Zdislavy, které se zúčastnila ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr.Karolína Wankovská. Vedoucí Domova Mgr. Lydie Hrdličková pronesla krásná slova pro klienty k nadcházejícímu adventnímu času  a zároveň pronesla při mši poděkování dárcům a pracovníkům. Poté proběhlo s klienty a zamestnanci Domova vánoční posezení, na kterém popřál požehnané Vánoce i Otec Szeliga.

Vystoupení studentů Gymnázia J. Jungmanna Litoměřice v domovech Charity Litoměřice
15. prosince 2022 Obecné články

Vystoupení studentů Gymnázia J. Jungmanna Litoměřice v domovech Charity Litoměřice

V minulých dnech proběhlo v domově na Dómském pahorku a v domově Sv. Zdislavy vystoupení studentů Gymnázia J. Jungmana Litoměřice.  Je skvělé jak školy vedou budoucí generace ke společenské odpovědnosti.  Děkujeme pedagogům Gymnázia a studentům za perfektní přístup ke starším občanům, čeká nás velmi dobře připravená generace.
Děkujeme!!

Domov sv. Zdislava se připravuje na vánoční čas
1. prosince 2022 Obecné články

Domov sv. Zdislava se připravuje na vánoční čas

Celý klášter dnes voněl pečeným cukrovím, což je krásnou vzpomínkou právě pro klienty trpící Alzheimerovu chorobu. Už jen ta vůně vyvolala spoustu pěkných vzpomínek, které jsou důležité.  Vzpomínka je něco, co nedokáže vzít žádná choroba, stává se součástí našeho života.