Podpořte nás

Naše poslání pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. Není nám lhostejný osud lidí bez domova, nemocných a umírajících, příslušníků etnických menšin a všech, kteří se ocitli v těžké životní situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Lidem v nouzi odpovídáme na jejich potřebu službou v duchu křesťanské lásky, které chrání v každém člověku jeho důstojnost

Naše poslání naplňujeme tím, že

 • zajišťujeme nemocným a starým lidem pečovatelskou službu a zdravotní péči v jejich domovech
 • poskytujeme dlouhodobé ubytování a péči seniorům
 • pečujeme o lidi se sníženou soběstačností, jenž potřebuji pomoc druhé osoby, zejména z důvodu věku, úbytku sil, zhoršeného zdravotního stavu
 • díky domácí zdravotní péči pomáháme, zlepšit kvalitu života pacientů eventuálně důstojné zakončení života v domácím prostředí. Součástí je také péče o pacienty v terminálním stádiu života a domácí hospicová péče.
 • pomáháme předluženým rodinám i jednotlivcům
 • poskytujeme bezpečné zázemí všem, kteří se dostali do nečekané krize (domácí násilí, náhlá ztráta domova)
 • poskytujeme střechu nad hlavou těm, kteří o ni přišli
 • lidé bez domova se u nás mohou najíst, osprchovat i zajít k lékaři
 • nabízíme lidem bez zázemí možnost řešit svoji situaci se sociálními pracovníky
 • pečujeme o lidi s duševním onemocněním
 • poskytujeme dlouhodobé ubytování lidem se sníženou soběstačností z důvodu stařecké demence a Alzheimerovy demence
 • poskytujeme pomoc a podporu pečujícím rodinám nebo jiným pečujícím osobám aby získaly čas na potřebný odpočinek a regeneraci sil pro další péči o jejich blízké.

Naši činnost financujeme především z dotačních titulů ministerstev, Ústeckého kraje  města Litoměřice. Dotace nikdy nekryjí celé náklady spojené s poskytování služeb, proto jsme závislí na dalších zdrojích - sbírkách a darech od fyzických a právnických osob.

Finanční podporou nám pomůžete dosahovat našeho poslání.