Volná místa

Pokud máte zájem o zařazení do naší databáze uchazečů o zaměstnání, vyplňte dotazník uchazeče o zaměstnání a zašlete jej 03zkZ-9e nebo poštou
Farní charita Litoměřice - personální oddělení, Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice).