Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka Diecézní charity Litoměřice překonala loňský rekord o více než 130.000Kč!
25. ledna 2023 Diecézní charita Litoměřice

Tříkrálová sbírka Diecézní charity Litoměřice překonala loňský rekord o více než 130.000Kč!

Diecézní charita Litoměřice vyslala do obcí a měst na tři sta dobrovolníků, kteří prvních patnáct lednových dní koledovali a žehnali lidem. Tři králové měli k dispozici celkem 160 úředně zapečetěných pokladniček. V uplynulém týdnu začalo průběžné rozpečeťování a počítání vykoledovaných peněz.

Rozpečeťování kasiček tříkrálové sbírky
16. ledna 2023 Tříkrálová sbírka

Rozpečeťování kasiček tříkrálové sbírky

Dnes proběhlo rozpečeťování kasiček Tříkrálové sbírky. Charita Litoměřice měla v kasičkách rekordních 142.538 Kč.  

Tříkrálový koncert v Domově na Pahorku v Litoměřicích
16. ledna 2023 Tříkrálová sbírka

Tříkrálový koncert v Domově na Pahorku v Litoměřicích

V pátek 13. ledna 2023 se od 17 hodin konal v Domově na Pahorku, který vede Charita Litoměřice, Tříkrálový koncert.V pátek 13. ledna 2023 se od 17 hodin konal v Domově na Pahorku, který vede Charita Litoměřice, Tříkrálový koncert.

Tříkrálová sbírka vyvrcholí koncertem v Domově na Dómském pahorku
12. ledna 2023 Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka vyvrcholí koncertem v Domově na Dómském pahorku

Letošní Tříkrálová sbírka míří do svého finále. Pokud jste zatím trojici koledníků nestihli přispět, a chcete to napravit, přijďte v pátek 13. prosince do Domova pro seniory na Dómském pahorku v Litoměřicích a zúčastněte se od 17 hodin Tříkrálového koncertu.

Charitní Tříkrálový koncert v kostele Všech svatých v Litoměřicích
8. ledna 2023 Tříkrálová sbírka

Charitní Tříkrálový koncert v kostele Všech svatých v Litoměřicích

V pátek 6. prosince 2023 se od 19.15 hodin konal v kostele Všech svatých v Litoměřicích Tříkrálový koncert, který pořádala Diecézní charita Litoměřice. Před koncertem sloužil litoměřický děkan J.M. can. Józef Szeliga mši svatou za charitní dílo. Na koncertě, který se konal pod záštitou litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, vystoupili žáci varhanní třídy ZUŠ Litoměřice a pěvecké sbory Puellae Cantantes a Cantica Bohemica. 

Tři králové dnes navštívili městský úřad
6. ledna 2023 Tříkrálová sbírka

Tři králové dnes navštívili městský úřad

Dnes dopoledne navštívili tři králové také litoměřický městský úřad. Koledníky doprovázela ředitelka Charity Litoměřice paní Karolína Wankovská. Zde navštívila starostu Města Litoměřice Mgr. Radka Löwyho a následně zavítala popřát pracovníkům městského úřadu.    

Tříkrálová sbírka v Litoměřicích
6. ledna 2023 Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v Litoměřicích

Umožňujeme zažít pocit radosti a vzajemnosti, a právě to je největším posláním a nejsilnějším poselstvím. Pro koledníky i dárce sbírka představuje unikátní příležitost k tomu jak začít nový rok dobrým skutkem. Děkujeme, že pomáháte!!

Tříkráloví koledníci s požehnáním a pokladničkami opět přicházejí!
1. ledna 2023 Obecné články

Tříkráloví koledníci s požehnáním a pokladničkami opět přicházejí!

Tříkrálová sbírka 2023 je za dveřmi. Začátkem ledna se opět vydají do ulic skupinky koledníků, aby lidem roznášeli radostné poselství o narození Spasitele. Zpívají či recitují koledy, rozdávají drobné dárky, křídou píší nad dveře požehnání a do zapečetěných pokladniček vybírají peníze na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Do nejrozsáhlejší sbírkové akce v České republice se zapojí tisíce dobrovolníků. Navážou tak na starodávný lidový obyčej tříkrálové koledy.