Půjčovna kompenzačních pomůcek

Charita Litoměřice nabízí uživatelům svých služeb, případně také ostatním zájemcům z řad veřejnosti, možnost pronájmu zdravotních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Pronájem je určen přednostně pro uživatele žijící v oblasti působnosti Charity Litoměřice a slouží k okamžitému pokrytí poptávky po daném vybavení do doby, než si uživatel zajistí pomůcku přes zdravotní pojišťovnu či jiným způsobem, nebo po dobu aktuální potřeby (např. po dobu léčby, rekonvalescence uživatele).

Nabízené služby zahrnují představení stávajícího sortimentu pomůcek, v případě zájmu také doporučení vhodné pomůcky, její předvedení a popřípadě dovoz až do místa bydliště. Vybavení půjčovny je pravidelně doplňováno a obnovováno dle poptávky uživatelů služeb a dle možností organizace. V nabídce půjčovny jsou např. tyto pomůcky: kompletní polohovací lůžka, stolky k lůžku, antidekubitní podložky, sedačky na vanu, invalidní vozíky, WC židle, chodítka, francouzské hole, podložní mísy, nástavec na WC, sprchovací křesla. Ceny za pronájem jednotlivých pomůcek jsou stanoveny jako měsíční a jsou stanoveny v aktuálním sazebníku.

Dokumenty

Kontakty

Petra Syrová

Tel.: 417 770 096, 737 208 850
kompenzační pomůcky - Pečovatelská služba