Lidé v krizi

logo humanitárního panelu - sekce osoby v kriziCharita Litoměřice patří, pod síť organizací, jež je součástí Panelu humanitárních organizací Ústeckého kraje (dále jen PANEL HO). 

PANEL humanitárních organizací Ústeckého kraje

je neformální pracovní skupina složená ze zástupců státních, příspěvkových a nestátních neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje. PANEL HO je organizační, koordinační a komunikační platformou pro poskytování komplexní péče o občana při řešení mimořádných událostí a krizových stavů (povodně, záplavy, vichřice, mráz, sněhová kalamita, požár, chemické látky, útok, hromadná dopravní nehoda apod.).

Posláním PANELU HO

je sdružovat a koordinovat činnost osob a organizací při zlepšování připravenosti obyvatelstva na výskyt mimořádné události nebo krizového stavu a poskytování pomoci při odstraňování následků událostí. 

PANEL HO:

  • zasedá 2 - 5x ročně
  • koordinuje činnost nestátních neziskových organizací
  • zabezpečuje úkoly krizových štábů
  • podporuje vznik regionálních týmů
  • poskytuje humanitární pomoc
  • vzdělává veřejnost

Portál krizového řízení ústeckého kraje

Dokumenty ke stažení: