Pobytové služby pro seniory

Domov na Dómském pahorku

V našich pobytových službách usilujeme o to, aby naši obyvatelé dostali péči přesně odpovídající jejich potřebám. O křehké seniory se stará multidisciplinární tým odborníků a proškolených pracovníků z různých profesí, který úzce spolupracuje jak mezi sebou, tak i s rodinou. Díky nim poskytujeme kvalitní a důstojnou péči, která respektuje jedinečnost každého z našich klientů. V péči uplatňujeme psychobiografický model podle prof. Böhma, který individuálním přístupem na základě životního příběhu pomáhá k dosažení psychické pohody a re-aktivizaci dochovaných schopností.

Zařízení je držitelem značky kvality v počtu 5ti hvězd  ***** za sekci ubytování, strava, volný čas a kultura, péče a partnerství.

V multidisciplinárním týmu máme vlastního praktického lékaře, neurologa, fyzioterapeuta, paliatra, ergoterapeuta, všeobecné a atestované sestry, vyškolené pečovatelky, sociální pracovníky, auditory na zdravotní péči a sociální péči, duchovní správce, metodiky a poradce na gastronomii, tým aktivizačních pracovníků a další významné profese.

Plavba výletní lodí po Labi v rámci projektu „Místa přátelská seniorům“
27. srpna 2021 Pobytové služby pro seniory

Plavba výletní lodí po Labi v rámci projektu „Místa přátelská seniorům“

Charita Litoměřice byla opět přizvána k účasti na výletu, pořádaného Městem Litoměřice. Neustále se společně snažíme našim klientům co nejvíce zpestřit pobyt a celkově jejich život v Domově na Dómském pahorku. Tentokrát to byla plavba krásnými zákoutími řeky Labe. Výletu se zúčastnilo 22 našich klientů.

Návštěva Botanické zahrady v Teplicích
16. srpna 2021 Pobytové služby pro seniory

Návštěva Botanické zahrady v Teplicích

Charita Litoměřice ve snaze co nejvíce podporovat fyzickou a mentální svěžest našich klientů, opět letos zrealizovala s podporou Města Litoměřice v rámci projektu, další výlet. Tím se již tradičně stala návštěva Botanické zahrady v Teplicích.

Efektivní řešení ve službách Charity Litoměřice -  lůžka pro akutní péči
11. srpna 2021 Pobytové služby pro seniory

Efektivní řešení ve službách Charity Litoměřice - lůžka pro akutní péči

Charita Litoměřice si začátkem srpna převzala již dlouho očekávaná čtyři polohovací lůžka od společnosti Linet, Latera Thema. Jedná se o elektricky polohovatelné lůžka s laterálním náklonem, které výrazně usnadní polohování klienta s minimálním úsilím. Polohování pro předcházení dekubitům, stlaní lůžka, usnadnění hygieny a péče o pokožku klienta, výměna inkontinenčních podložek, pooperační drenáže – všechny tyto úkony vyžadují otáčení klienta. Lůžka Latera Thema nabízí efektivní a moderní řešení v oblasti péče a polohování. Laterální náklon umožňuje polohování klienta s minimálním fyzickým úsilím, pouze za účasti jedné osoby. Díky mimořádnému grantovému řízení „Lepší domov seniorů“, vypsaného Nadací Krása pomoci, jsme získali finanční podporu k zajištění tohoto technického vybavení vysoké kvality a můžeme tak poskytnout tuto speciální řadu lůžek dalším klientům. Protože úkolem a cílem nás všech, je vyzdvihnout co nejvíce kvalitu pobytových služeb seniorů a zajistit tím komfortní život každému z našich klientů.

Farní charita Litoměřice mění název
27. července 2021 Obecné články

Farní charita Litoměřice mění název

Od 16. července mění Farní charita Litoměřice svůj název. Nově ji budete vídat pod označením
Charita Litoměřice.

Neurologové ve Farní charitě Litoměřice.
27. července 2021 Pobytové služby pro seniory

Neurologové ve Farní charitě Litoměřice.

Farní charita Litoměřice uzavřela další smlouvu o vzájemné spolupráci s váženým lékařem z oboru Neurologie.

Setkání generací v Domově na Dómském pahorku
16. července 2021 Pobytové služby pro seniory

Setkání generací v Domově na Dómském pahorku

Farní charita Litoměřice přivítala v prostorách Domova pro seniory děti, které v rámci příměstského tábora pořádaného Diecézní charitou Litoměřice, přišly svou přítomností udělat radost našim seniorům, aby společně strávili příjemné dopoledne.   

Inovační řešení ve Farní charitě Litoměřice
2. července 2021 Pobytové služby pro seniory

Inovační řešení ve Farní charitě Litoměřice

Farní charita Litoměřice vstoupila do spolupráce v rámci inovačního modelu D-CARE

Umělecký přesah kulturního života ve Farní charitě Litoměřice
28. června 2021 Pobytové služby pro seniory

Umělecký přesah kulturního života ve Farní charitě Litoměřice

Farní charita Litoměřice měla opět tu čest v místním společenském sále přivítat hudební umělce, kteří jsou chloubou Základní umělecké školy v Litoměřicích. Klienti Domova pro seniory si po dva dny mohli vychutnávat krásnou hudbu i zpěv, který jim předvedli mladí a nadaní umělci.