Pobytové služby pro seniory

Domov na Dómském pahorku

V našich pobytových službách usilujeme o to, aby naši obyvatelé dostali péči přesně odpovídající jejich potřebám. O křehké seniory se stará multidisciplinární tým odborníků a proškolených pracovníků z různých profesí, který úzce spolupracuje jak mezi sebou, tak i s rodinou. Díky nim poskytujeme kvalitní a důstojnou péči, která respektuje jedinečnost každého z našich klientů. V péči uplatňujeme psychobiografický model podle prof. Böhma, který individuálním přístupem na základě životního příběhu pomáhá k dosažení psychické pohody a re-aktivizaci dochovaných schopností.

Zařízení je držitelem značky kvality v počtu 5ti hvězd  ***** za sekci ubytování, strava, volný čas a kultura, péče a partnerství.

V multidisciplinárním týmu máme vlastního praktického lékaře, neurologa, fyzioterapeuta, paliatra, ergoterapeuta, všeobecné a atestované sestry, vyškolené pečovatelky, sociální pracovníky, auditory na zdravotní péči a sociální péči, duchovní správce, metodiky a poradce na gastronomii, tým aktivizačních pracovníků a další významné profese.

Druhé kolo voleb prezidenta ČR v Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích
28. ledna 2023 Obecné články

Druhé kolo voleb prezidenta ČR v Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích

Dnes 28. 1. proběhlo v domově pro seniory 2. kolo voleb  prezidenta ČR. 

Daniel Hůlka zazpíval v Domově pro seniory na Dómském pahorku
5. ledna 2023 Obecné články

Daniel Hůlka zazpíval v Domově pro seniory na Dómském pahorku

Charita Litoměřice přivítala ve velkém sále Domova na Dómském pahorku zpěváka Daniela Hůlku. Perfektní načasování koncertu a skvělá nálada se odrážela od brzkého rána u našich klientů. Velký díky patří panu Mgr. Milanu Cigášovi, díky jehož finanční podpoře bylo možné koncert uspořádat. Tímto dobrým skutkem otevřel srdíčka našich klientům a pomáhá plnit jejich přání. Moc děkujeme za podporu!!

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví navštívila a obdarovala naše seniory
28. prosince 2022 Obecné články

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví navštívila a obdarovala naše seniory

Jako každý rok, tak i tento navštívila a obdarovala naše seniory vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského účadu Litoměřice paní Ing. Bc. Renáta Jurková.
Děkujeme!!

Adventní koncert Podřipského žesťového kvintetu
21. prosince 2022 Obecné články

Adventní koncert Podřipského žesťového kvintetu

Dnes v Domově na Dómském pahorku proběhl adventní koncert Podřipského žesťového kvintetu. Koncert se konal za finanční podpory senátora Ladislava Chlupáče. Moc děkujeme za podporu, bylo to nádherné!!

Mše svatá v Domově sv. Zdislavy
21. prosince 2022 Obecné články

Mše svatá v Domově sv. Zdislavy

Včera večer proběhla mše svatá v Domově sv.Zdislavy, které se zúčastnila ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr.Karolína Wankovská. Vedoucí Domova Mgr. Lydie Hrdličková pronesla krásná slova pro klienty k nadcházejícímu adventnímu času  a zároveň pronesla při mši poděkování dárcům a pracovníkům. Poté proběhlo s klienty a zamestnanci Domova vánoční posezení, na kterém popřál požehnané Vánoce i Otec Szeliga.

Domov na Dómském pahorku navštívil generální vikář pan Martin Davídek
21. prosince 2022 Obecné články

Domov na Dómském pahorku navštívil generální vikář pan Martin Davídek

Dne 9.12.2022 nás v dopoledních hodinách navštívil generální vikář pan Martin Davídek. Měl pro nás připravenou velmi poutavou přednášku o Boží milosti. Vysvětlil nám co Boží milost je, a jak je lidmi vnímána.

Město Litoměřice pořádalo Adventní posezení v domě kultury
21. prosince 2022 Obecné články

Město Litoměřice pořádalo Adventní posezení v domě kultury

Ve středu 7.12.2022 byli naši senioři pozváni na vánoční posezení do kulturního domu v Litoměřicích. Této akce se zúčastnilo 25 našich klientů. Pro všechny pozvané bylo připraveno občerstvení v podobě kávy a vánočního cukroví, které roznášeli učni gastronomického centra Pohoda. Krásné svátky vánoční a pevné zdraví v novém roce přišel za město popřát starosta Ing. Radek Löwy a místostarostka Alena Rožcová.  K poslechu i tanci nám hrál Felix Slováček a zpíval Ondřej Provazník. Na závěr nám zahrál Rosťa Pechoušek Band. Každý senior byl obdarován vánočkou. Akce se všem moc líbila.

Vystoupení studentů Gymnázia J. Jungmanna Litoměřice v domovech Charity Litoměřice
15. prosince 2022 Obecné články

Vystoupení studentů Gymnázia J. Jungmanna Litoměřice v domovech Charity Litoměřice

V minulých dnech proběhlo v domově na Dómském pahorku a v domově Sv. Zdislavy vystoupení studentů Gymnázia J. Jungmana Litoměřice.  Je skvělé jak školy vedou budoucí generace ke společenské odpovědnosti.  Děkujeme pedagogům Gymnázia a studentům za perfektní přístup ke starším občanům, čeká nás velmi dobře připravená generace.
Děkujeme!!