Dárci a partneři

Na pomoci bližním nám velice záleží. Není to však pouze naše zásluha. Velký podíl na pomoci druhým, kteří jsou na naší činnosti závislí, mají zejména dárcovské organizace, firmy i jednotliví lidé, kteří si uvědomují váhu každého příspěvku či daru. Proto bychom chtěli za celou organizaci i naše klienty touto cestou velice poděkovat všem, kteří nás podporují svými finančními i materiálními dary, či jakoukoliv jinou formou podpory.  Níže uvádíme seznam dárců, kteří nám pomáhají podpořit naší práci. Velice si jejich pomoci a podpory vážíme. Každému z nich patří náš velký dík!

Naši partneři

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ústecký kraj

město Litoměřice

Evropská unie - Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost

Ministerstvo pro místní rozvoj - EU-Evropský fond pro regionální rozvoj – Integrovaný regionální operační program

Logo-POSOSUK5

Nadace

Právnické osoby

Města a obce

 • Obec Ploskovice
 • Obec Chodouny
 • Obec Velké Žernoseky
 • Obec Třebušín
 • Obec Martiněves
 • Obec Travčice
 • Obec Křešice
 • Obec Žalhostice
 • Obec Liběšice
 • Obec Keblice
 • Město Úštěk
 • Město Bohušovice nad Ohří
 • Obec Libochovany

Fyzické osoby

 • Ing. Vladimír Krajíček
 • MUDr. Hatašová
 • Lucie Beranová
 • Ing. Milan Rada
 • Magdalena Dolejší
 • Petr Čermák
 • Bc. Kamila Ševčíková
 • Dana Veselá
 • JUDr. Martina Lorencová
 • Marie Kuchová
 • Hubert Gall
 • p. Korčák
 • Irena Holubová
 • Ing. Jan Jarmar
 • Martina Mejsnarová
 • Vlastimil Motejl
 • Ivana Šimková
 • Jarmila Řehořová
 • Petr Suchý
 • Hana Petrášková
 • Otto Knotte
 • Pavel Janouš
 • Miloš Klokočník

Další

 • Operační program potravinové a materiální pomoci – Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)
 • Úřad práce