Inovační řešení ve Farní charitě Litoměřice
2. července 2021 Pobytové služby pro seniory

Inovační řešení ve Farní charitě Litoměřice

Farní charita Litoměřice vstoupila do spolupráce v rámci inovačního modelu D-CARE

Spolupráce je nastavená v oblasti inteligentní péče a zdravotnictví v podunajských regionech. V tomto inovačním modelu jsou zapojené výzkumné subjekty na akademické úrovni, municipality, agentury (vláda), které se spojují při řešení problémů v oblasti zdravotnictví a péče.   Vedoucím partnerem je Univerzita medicíny a farmacie „Iuliu Hateganu“ v Kluži Napoce.

D-CARE je zaměřena na vytvoření nadnárodní sítě pro spolupráci, která navrhuje, testuje a provádí model inovativních vzdělávacích prostředí pro starší lidi ve věku 55 let v  podunajských regionech s cílem usnadnit vytváření, validaci a zavádění služeb inteligentní péče, které posílí a integrují regionální systémy sociální a zdravotní péče s akcentem na zlepšení kompetencí a vytvoření inovativních modelů inteligentní péče.

Mezi zapojené subjekty patří  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Farní charita Litoměřice, Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s., CIIRC ČVUT, Dobrovolnické centrum, z.s., město Lovosice, obec Tisá, MAS Brdy-Vltava, Moudrá sovička, z.s.

 

 

Za Farní charitu Litoměřice

Ředitelka Mgr. Karolína Wankovská DiS,

Mgr. Karolína Wankovská DiS.

ředitelka Charity Litoměřice
Tel.: 739 173 222 E-mail: 68Ey27d7Tpnx1~lk68m%C-~l-frBZ194YanBZd54Ys