Charita Litoměřice se zúčastnila workshopu v Drážďanech
5. května 2022 Obecné články

Charita Litoměřice se zúčastnila workshopu v Drážďanech

Ve středu 4.května 2022 se zástupci litoměřické charity zúčastnili dalšího workshopu konaného v rámci projektu „Zamezení sociálnímu vyloučení na obou stranách hranice“. Workshop se tentokrát uskutečnil v mládežnickém centru LILA v Drážďanech. Na akci byly prezentovány strategie obcí při řešení problémů znevýhodněných čtvrtí nebo řešení sociálního vyloučení v oblasti mládeže a rodiny, a to zejména v podmínkách města Drážďany, především pak a v sociálně znevýhodněné čtvrti Prohlis.  

Diskutována byla i situace v České republice a příklady řešení této problematiky v našich městech. Workshop byl zakončen exkurzí po čtvrti Prohlis, která byla spojená s návštěvou různých projektů a kontaktních míst (například mezikulturní komunitní zahrada, dobrovolnický projekt, místo setkávání senior, vedení městské části, mládežnické centrum).

Tento workshop byl poslední akcí projektu a chtěli bychom proto poděkovat organizacím ACoRD CZ, z.s. a Evangelische Hochschule für soziale Arbeit Dresden za možnost účastnit se tohoto projektu a získat díky němu nové podněty pro naší další práci.

IMG_20220504_104418

IMG_20220504_110335  IMG_20220504_110339  IMG_20220504_112612  IMG_20220504_112615  IMG_20220504_112622  

IMG_20220504_130130  IMG_20220504_130408  IMG_20220504_131511  IMG_20220504_131905  IMG_20220504_133254

IMG_20220504_134922  IMG_20220504_135119

Mgr. Jan Kučera

manažer rozvoje a investic
Tel.: 417 770 092 E-mail: 58Ah1e7_~8m%C-~l-frBZ194YanBZd54Ys