Charita Litoměřice slavnostně převzala novou flotilu elektroaut Zobrazit fotogalerii
6. září 2022 Obecné články

Charita Litoměřice slavnostně převzala novou flotilu elektroaut

V pondělí 5. září 2022 se od 10 hodin na Střeleckém ostrově konalo Slavnostní předání nových elektromobilů terénní pečovatelské službě Charity Litoměřice. 

Nejprve promluvila ředitelka Charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská, Dis. Poté zástupce fimy AUTOBOND GROUP a.s. předal klíčky od vozů i symbolický velký klíč do rukou ředitelky Charity Litoměřice. Poté pronesl pozdrav generální vikář Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek a po něm promluvil starosta Města Litoměřice a senátor Mgr. Ladislav Chlupáč. Následně byly automobily předány pečovatelské službě. Vozy požehnal prezident Diecézní charity Litoměřice P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., O.Cr. Poté byli přítomní pozváni na loď Porta Bohemica, kde proběhl přípitek s malým občerstvením. Kéž nové vozy dobře slouží, aby se terénní pečovatelská služba mohla dostávat bez obtíží ke svým klientům a veliké díky patří všem, kdo se o toto dílo pro naše starší a nemohoucí bližní postarali.

Reportáž ze slavnostního přední vozů je možné zhlédnout zde.

Nové vozy byly pořízeny v rámci projektu „Modernizace a rozšíření vozového parku terénní pečovatelské služby Farní charity Litoměřice“ (reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016465), který je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

logo-irop-3

Mgr. Jan Kučera

manažer rozvoje a investic
Tel.: 417 770 092 E-mail: 58Ah1e7_~8m%C-~l-frBZ194YanBZd54Ys