„Poradna pro handicapované“ se posouvá stále v před
2. listopadu 2021 Obecné články

„Poradna pro handicapované“ se posouvá stále v před

Projektu Charity Litoměřice „Poradna pro handicapované“ se daří pomáhat klientům v návratu do zaměstnání.

Z předchozích článků je již známo, že projekt Charity Litoměřice „Poradna pro handicapované“ není novinkou, ba naopak se stále více snaží dostat do povědomí širokému okolí, a díky svým výsledkům si najít své čestné místo mezi institucemi, které pomáhají lidem se zdravotním postižením uplatnit se na trhu práce.

Naše snahy a aktivity, i přes zásah pandemie Covid-19, začaly nést ovoce. Konečně jsme mohli naplno rozvinout a rozpohybovat celý záměr nasměrování klientů blíž k jejich vytouženým možnostem a lepšímu životu. Skrze poradnu se již podařilo zaměstnat několik klientů, kteří se aktivně podílejí na zvelebování prostor Domova pro seniory na Dómském pahorku. Dočasné rozvolnění krizových vládních nařízení nám například umožnilo zrealizovat dlouhodobě plánovanou výmalbu prostor suterénu a kuchyně našeho domova. Jeden z účastníků projektu a klient poradny se zadaného úkolu zhostil s plným nasazením. Při výkonu práce skvěle spolupracoval a držel se zadaných pokynů. Správce budov a majetku Charity Litoměřice Karel Grunt se vyjádřil ke klientově počínání slovem díků: „pracovník nám tímto způsobem tahá velký trn z paty, jelikož speciálně na malířské práce nám při našem pracovním vytížení příliš času nezbývá“.

I přes následující období utužování a zpřísňování vládních opatření v souvislosti s Covid-19, které nás po vzoru minulého roku opět čeká, je naším zájmem nepolevit v činnosti a nadále využívat úsilí klientů zaměstnaných skrze poradnu. V plánu je rekonstrukce litinového venkovního sezení před recepcí a bufetem. Plně doufáme a věříme, že se nám podaří si nasazení a tempo plně udržet, neklesat na mysli a společnými silami pokračovat dál.

Za Charitu Litoměřice ředitelka Mgr. Karolína Wankovská DiS. a za Poradnu pro handicapované realizační tým projektu Klára Drábková a Mgr. Jan Kučera společně děkují těm, kteří vydrželi a pokračují, a mají zájem se v rámci našemu projektu osobně rozvíjet.

Klient

20211020_135653

20211020_135706

Klára Drábková

poradna pro handicapované a koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel.: 417 770 025 E-mail: 6enBRW8jW9xy.Z4WHevD5_9j4-rhT65j4mnhTj