Přednáška generálního vikáře
20. června 2022 Obecné články

Přednáška generálního vikáře

V naší kapličce na Dómském pahorku, dne 17.6.2022 proběhla přednáška pana generálního vikáře Mons. Martina Davídka. 

Pan generální vikář nás navštěvuje pravidelně, a to již po několik let. Pokaždé má nádherné téma za Starého nebo Nového zákona. Tentokrát přednášel o Božím Těle, křtu a biřmování. Přednáška byla velice přínosná, pro každého z nás. Už se moc těšíme na další milou návštěvu, která bude v září tohoto roku.

Pan generální vikář Mons. Martin Davídek je český římskokatolický kněz a církevní právník. Od roku 2011 je kanovníkem litoměřické kapituly a od září 2012 působí jako biskupský vikář litoměřické diecéze pro pastoraci. K datu 1.7.2016 byl jmenován generálním vikářem litoměřické diecéze.

DSC09407

DSC09409  DSC09408  DSC09410

Bc. Iveta Šerberová

pověřená vedoucí Domova na Dómském pahorku
Tel.: 417 770 013 E-mail: 4orDRWi_~9rB5f56LTys-~c_~bpoO1.7~bGkO1p