Profesionální rozvoj ve službách Charity Litoměřice
11. prosince 2021 Obecné články

Profesionální rozvoj ve službách Charity Litoměřice

S růstem ambulantní specializované paliativní péče v našich službách souvisí také potřeba zajištění kvalitního dlouhodobého profesního rozvoje v sekci pečovatelů a zdravotníků. 

Paliativní péče je nezbytnou součástí moderni medicíny. Cílem paliativní péče je udržovat kvalitu života klienta na nejvyšší možné úrovni, důsledkem včasného zapojení paliativní péče často je, že klient žije spokojeněji a déle, než pokud by využíval pouze možnosti, které mu nabízí klasická nemocniční péče.

Zaměřujeme se na zvyšování kvality života klientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Jejím cílem je komplexní léčba/řešení/tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou klienta a jeho blízké trápit.

Jaké týmy školíme v paliativní péči?

✅Tým terénní Pečovatelské služby

✅Tým Domova se zvláštním režimem sv. Zdislava

✅Tým Denního stacionáře

✅Tým pobytové Odlehčovací služby

✅Tým Domova pro seniory na Dómském pahorku

✅a v neposlední řadě tým našich zdravotníků

FB_IMG_1639250152290

Mgr. Karolína Wankovská DiS.

ředitelka Charity Litoměřice
Tel.: 739 173 222 E-mail: 68Ey27d7Tpnx1~lk68m%C-~l-frBZ194YanBZd54Ys