Upravení doby návštěv v Domovech sociální péče Charity Litoměřice
30. listopadu 2021 Obecné články

Upravení doby návštěv v Domovech sociální péče Charity Litoměřice

Vzhledem k tomu, jak se situace nejen v naší zemi, ale i ve světě, ohledně pandemie koronaviru aktuálně vyvíjí, je celkem jasné, že veškerá omezení, která jsme nuceni pro bezpečí vašich blízkých nastavit, ještě nějakou dobu potrvají. Vzhledem k vysokému počtu covid pozitivních v regionu se i domovy našich služeb začínají pomalu uzavírat. Nechceme naše klienty odloučit od rodin, uvědomujeme si důležitost osobních kontaktů a dokud to bude možné chceme zachovat přívětivý systém. Situace, ve které se nacházíme nás však tlačí k omezení návštěv.

Od 1.12.2021 budou návštěvy v domovech Charity Litoměřice probíhat jen v časovém rozpětí od 15:00 – 18:00 hod od pondělí do neděle.

  • Na návštěvu nechoďte, pokud se necítíte dobře. Raději návštěvu odložte, aby nedošlo na nejhorší.
  • Absolutní nutností musí být řádně nasazený respirátor. (Rozmohl se nám tu takový nešvar, že některé návštěvy respirátor v pokoji klienta sundávají.)
  • Návštěva se musí vždy nahlásit na recepci Domova, nechat si změřit teplotu a zapsat se do knihy návštěv.
  • Návštěva se musí prokázat platným PCR testem, očkováním, či prodělaným covid -19 za posledních 180 dní.
  • Návštěva na recepci vyplní formulář (jméno, tel. číslo, adresu, jméno klienta, kterého navštíví)

Neponecháváme nic náhodě a ujišťuji Vás, že testujeme jak očkované, tak neočkované zaměstnance i klienty. Díky včasné prevenci pak můžeme zajisti řádnou ošetřovatelskou péči.

Bližší informace lze získat kontaktováním vedoucí Domova a sociálních pracovníků, které Vám sdělí další podrobnosti.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

Mgr. Karolína Wankovská DiS.

ředitelka Charity Litoměřice
Tel.: 739 173 222 E-mail: 68Ey27d7Tpnx1~lk68m%C-~l-frBZ194YanBZd54Ys