Ústecký kraj podpořil nákup dekontaminačního přístroje pro Domov Sv. Zdislavy
24. ledna 2023 Obecné články

Ústecký kraj podpořil nákup dekontaminačního přístroje pro Domov Sv. Zdislavy

Ústecký kraj prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje podpořil projekt „Nákup dekontaminačního přístroje pro Charitu Litoměřice“.

Cílem projektu je prostřednictvím pořízení přístroje na dekontaminaci zdravotnických odpadů vyřešit neúměrně rostoucí náklady na spalování nebezpečného odpadu, které pociťujeme v posledních měsících, a které značně zatěžují provozní náklady pobytových sociálních služeb provozovaných Charitou Litoměřice.

Díky finančnímu příspěvku Ústeckého kraje byl pořízen dekontaminační přístroj MEDIVAK. Přístroj bude využíván v Charitním domě sv. Zdislava, ve kterém Charita Litoměřice provozuje registrované sociální služby Domov se zvláštním režimem a Denní stacionář.

MEDIVAK je kompaktní přístroj pro dekontaminaci zdravotnických odpadů, konkrétně použitých inkontinenčních pomůcek (jednorázové pleny, plenkové kalhotky apod.). Byl schválen pro použití v ČR a již spolehlivě pracuje v několika desítkách zařízení (domovy pro seniory, LDN, ústavy sociální péče atd.). Jedná se o přístroj, který na základě dekontaminace dokáže přeměnit odpad z použitých inkontinenčních pomůcek, který je dle zákona zařazeny do kategorie nebezpečných odpadů (jejich likvidace je prováděno finančně nákladných spalováním) na odpad kategorie ostatní, který je možné skládkovat a který jíž nemá žádnou nebezpečnou vlastnost. Nakládání s takovýmto odpadem je podstatně snazší a levnější - levnější likvidace, přeprava, možnost shromažďování po delší dobu, absence zápachu či rizika infekce.

Projekt „Nákup dekontaminačního přístroje pro Charitu Litoměřice“ podpořil: 

UK_LOGO_RGB_obdelnik

Děkujeme Ústeckému kraji za poskytnutí finanční podpory na nákup této užitečné technologie. Jeho podpory si velice vážíme.

20230124_110238

20230124_110221

Mgr. Jan Kučera

manažer rozvoje a investic
Tel.: 417 770 092 E-mail: 58Ah1e7_~8m%C-~l-frBZ194YanBZd54Ys