Zažít město jinak....s Charitou
14. září 2022 Obecné články

Zažít město jinak....s Charitou

Zažít město jinak s Charitou mohou nejen Pražané, ale všichni návštěvníci hlavního města v sobotu 17. září na Jungmannově náměstí v Praze 1.

Do sousedských slavností Zažít město jinak se letos poprvé zapojila i Charita Česká republika, pro kterou je tato událost především oslavou stoletého výročí její existence v Čechách a na Moravě. Na Jungmannově náměstí v centru Prahy se bude tančit, v refektáři františkánského kláštera debatovat a každý kolemjdoucí se může zapojit do vytvoření největší fotokoláže.

Charita v sobotu 17. září připravila svým sousedům a všem kolemjdoucím zajímavý kulturní i volnočasový program a především možnost mimořádně navštívit prostor refektáře františkánského kláštera, kde se odehrají moderované debaty s osobnostmi Charity na témata vztahující se k oblasti sociální a zdravotní, migrační či zahraniční humanitární a rozvojové spolupráce.

Na Jungmannově náměstí mohou kolemjdoucí zhlédnout přímo pro tuto akci komponované taneční představení, které se bude v průběhu dne několikrát opakovat. Dalšími body programu jsou interaktivní hra na téma udržitelného rozvoje, drobné aktivity pro děti i dospělé, souhrnné informace o službách, které Charita poskytuje.

Každý, kdo bude chtít, se může také zapojit do procesu vzniku obrazu, který bude zaznamenávat emoce okamžiku. Ve spolupráci se společností Instax chce Charita vytvořit největší fotokoláž o rozměru 4 x 2 metry, a každý náhodný i cílený kolemjdoucí může být jejím spoluautorem. Stačí se vyfotit před fotostěnou, přičemž jednu fotografii si účastník odnese na památku, druhou nalepí na obraz.

Pro zájemce jsou připraveny i moderované debaty s osobnostmi Charity, které se odehrají v krásném historickém prostoru refektáře přilehlého františkánského kláštera při kostelu Panny Marie Sněžné. Debaty moderuje René Kekely a posluchači se mohou těšit na setkání a povídání o historii Charity v Čechách a na Moravě s historikem Jaroslavem Šebkem, s Jiřím Škvorem, šéfem oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce v Charitě Česká republika o charitních zahraničních misích, s Pavlem Šejnohou o dluhové amnestii zvané milostivé léto II¸ s Ludmilou Kučerovou, koordinátorka zdravotních aktivit Charity Česká republika o domácí péči a další. Debaty budou živě promítány na facebooku Charity Česká republika.

Letošní ročník oblíbené akce Zažít město jinak má jako hlavní téma Bez zábran. Charita ze své každodenní praxe dobře ví, kolik bariér a jakého druhu musejí často lidé ve městě, ve společnosti či v různých fázích života překonávat, proto svojí prezentací v rámci těchto sousedských slavností chce mimo jiné seznámit co nejširší publikum s tím, jaké služby Charita lidem poskytuje v Česku i v zahraničí, jaké zkušenosti za dobu své existence nasbírala, jaká sociální a zdravotní témata jsou pro ni ústřední a jak se legislativně zasazuje o zlepšení situace v těchto oblastech. A především, jak lidem pomáhá již více než 100 let!.

Charita Česká republika si v tomto roce připomíná 100. výročí od svého založení. Sto let pomoci potřebným na pouti celým jejich životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří, napříč obdobími, válkami, krizemi a zvraty.

„A ačkoli je stovka již úctyhodný věk, můžete se sami přijít přesvědčit, že jsme organizace dynamická, aktivní, kreativní a také že jsme báječnými sousedy. Sousedy, kteří jsou vždy připraveni pomoct, a navíc nezkazí žádnou legraci,“ dodává Jakub Líčka a zve tím nejen lidi z bezprostředního okolí, ale všechny, kdo mají zájem poznat, co je Charita, čím se zabývá, komu pomáhá a kdo v ní pracuje.


Moderované debaty s osobnostmi Charity

  • 10:00   Historie katolické Charity v Čechách a na Moravě (doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc.)
  • 11:00   Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce (PhDr. Mgr. Jiří Škvor, MBA)
  • 12:00   O migraci (Mgr. Klára Boumová)
  • 13:30   Milostivé léto 2 (Mgr. Pavel Šejnoha)
  • 14:30   Domácí péče (Bc. Ludmila Kučerová, DiS.)
  • 15:30   Zapojení mladých lidí a globální vzdělávání (Lucie Konvalinková)

Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v zemi. Pomáhá zejména lidem, kteří se ocitli v akutní nouzi nebo v tíživé sociální situaci. Ročně se jedná o více než 170 tisíc klientů. Provozuje rovněž 74 odborných poraden, které ročně navštíví 50 tisíc uživatelů. Z těchto se 66 poraden věnuje dluhové problematice. Zřizovatelem Charity Česká republika je Česká biskupská konference. Prostřednictvím Charity naplňuje katolická církev jedno ze svých hlavních poslání, službu diakonie, tedy péči o slabé a potřebné. Pomoc poskytuje všem bez ohledu na náboženství, rasu, národnost nebo státní či politickou příslušnost. Respektuje práva i důstojnost každého člověka.

DebatyCharita

 

Mgr. Karolína Wankovská DiS.

ředitelka Charity Litoměřice
Tel.: 739 173 222 E-mail: 68Ey27d7Tpnx1~lk68m%C-~l-frBZ194YanBZd54Ys