Pečovatelská služba otevírá Integrované výcvikové centrum pro neformální pečující
13. července 2021 Pečovatelská služba

Pečovatelská služba otevírá Integrované výcvikové centrum pro neformální pečující

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice otevře pro veřejnost 21. 07. 2021 dveře Integrovaného výcvikového centra, díky kterému předá informace, praktické rady a důležité kontakty pro zvládání dlouhodobé péče o osoby blízké. Zaměřuje se na neformální pečující osoby, kterým pomůže ulehčit pečovatelský závazek, zlepšit kvalitu jejich života a vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém je jednodušší pečovat.

„Maminka si vždy vše dělala sama, já na pomoc nestačím.“ „Nevím, na koho se můžu obrátit, cítím se být úplně sama.“ „Tatínek je nespokojený a zlý, vylévá si na mě špatné nálady.“

Počty tzv. neformálních pečujících stále rostou. Neformální péče, tedy péče osoby blízké, která se stará člověka, který potřebuje pomoc druhé osoby, má významný ekonomický a společenský přínos. Také přispívá k rodinné soudržnosti, mezigenerační solidaritě, pocitu sounáležitosti a snižuje tlak na trhu práce. V následujících letech je to nezbytná a velmi významná součást sociálního a zdravotního systému, neboť populace stárne a existující formy institucionální podpory jsou již dnes skoro nedostačující. Je proto žádoucí, aby neformální péče v rámci rodiny a známých, byla součástí systému ucelené podpory dlouhodobé péče.

Neformální pečující je osoba, která nemá specifické vzdělání a není za tuto službu placena. Ve většině případů se jedná o rodinného příslušníka nebo přítele osoby, která potřebuje i celodenní pomoc druhé osoby, protože si není schopna zajistit potřeby důležité ke svému životu, jako je hygiena, příprava a podání jídla a pití, ale i základní zdravotní péči. Neformální pečující častokrát odsouvá svůj soukromý život na druhou kolej, chybí mu přátelé, volnočasové aktivity, trpí úzkostmi a je na hranici psychických a fyzických sil.

V současné době rozdělujeme neformální péči na krátkodobou a dlouhodobou. Krátkodobou péči poskytujeme po dobu snížené soběstačnosti, například po úrazu nebo onemocnění. Dlouhodobou péči poskytujeme vlivem postižení nebo ztrátou soběstačnosti vlivem věku. Čím déle neformální péče trvá a čím intenzivnější je, ovlivňuje negativně kvalitu života pečující osoby. Neformální pečující ztrácí zaměstnání, původní kvalifikaci, je izolovaný od okolního světa, má zhoršený zdravotní stav (bolesti zad), má psychické problémy a je ohrožen syndromem vyhoření. Výpadky příjmů pak ovlivňují situaci celé rodiny a pečující se dostává do začarovaného kruhu, ze kterého je těžké najít cestu ven. Stále je však žádoucí to, aby se o osobu, která potřebuje péči, starala rodina či blízcí, protože jsou mu vždy blíž, znají jeho osobní potřeby a reagují flexibilněji.

Jak podpořit pečující při péči o své blízké? Jak zlepšit kvalitu života pečující osoby? Jak vytvořit vhodné prostředí, aby bylo jednodušší pečovat v domácnosti osoby, která péči potřebuje? Na jaké prostředky od státu má pečující nárok? To vše jsou otázky, výzvy a problémy, které Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice bezprostředně zodpoví, neboť si je vědoma toho, že kombinace péče, pracovního a osobního života je pro pečujícího velmi náročná. Setkáváme se s tím, že pečující osoby jsou neinformované o svých právech a leckdy neví, kde hledat podporu a pomoc. Jsme si vědomi toho, že ať člověk dělá, co může, vlastními silami není schopen nepříznivou sociální událost, jíž je zranění, postižení nebo stárnutí, předcházet.

V dnešní době neexistuje ucelený komplexní přístup podpory neformálních pečujících, a proto jsme přišli s nápadem otevřít Integrované výcvikové centrum, ve kterém podáme informace, předáme užitečné kontakty a hlavně praktické rady každému, kdo bude pomoc potřebovat. Dbáme na srozumitelnost poskytovaných informací a zpětnou vazbu, která pomůže zesilovat důvěru a zvyšovat podporu procesu péče. Rozhodnutí pečovat o své blízké v domácím prostředí je bezpochyby zásadní společenský přesah, který chceme podpořit tím, že pomůžeme propojit různé oblasti, které do neformální péče zasahují. Chceme podporovat pečující rodiny za jakýchkoliv podmínek tak, aby to nebylo na úkor jejích vlastních životů. Pečovatelská služba se zaměřuje na celostní přístup, který usiluje o stabilizaci situace, využívání zdrojů a vyhodnocování individuálních potřeb jak pečujícího, tak osoby, o níž je pečováno.

Dále Pečovatelská služba podporuje sdílení péče se svou terénní péčí, neboť ta může výrazně přispívat ke snížení břemene péče pro hlavního pečujícího, podporuje setrvání závislé osoby ve svém domácím prostředí, dává dostatek času pečující osobě nejen na odpočinek, ale zapojování se do běžného života, udržet si zaměstnání, odcestovat, trávit čas s přáteli a využívat psychologické či zdravotní rehabilitace. Terénní Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice je tu pro své klienty každý den včetně víkendů a svátků v čase od 7:00-21:00, a to v dojezdové vzdálenosti 15 km od města Litoměřice.

V návaznosti na poradenství pro neformální pečující nabízíme další část mozaiky, jíž je praktický nácvik úkonů a představení pomůcek, které ulehčí práci při manipulaci s pečovanou osobou. V počátcích je důležité vědět všechny důležité informace o pečované osobě (diagnóza, rizika nemocí, postižení) a poté nastává praktický nácvik péče, který Vám předvedeme v našem Integrovaném výcvikovém centru v ulici Švermova 2099/16 v Litoměřicích, které je vybaveno speciálními polohovacími pomůckami, polohovací postelí nebo zdravotním materiálem. Praktický nácvik poskytované péče se prolíná celým obdobím, kdy je péče vykonávána a leckdy dochází k rostoucím, specifičtějším a komplikovanějším úkonům, o kterých jsme Vás schopni informovat a prakticky Vám je předvést. 

Sama situace je pro pečující natolik náročná, že potřebují získat důležité informace v plném rozsahu a na jednom místě! Pokud se rozhodnete pečovat o svého blízkého doma, nemusíte na to být sami! Nebojte se přijmout pomoc profesionálů již na začátku své cesty!

 • Probereme s Vámi životní situaci, ve které se nacházíte, a poskytneme komplexní a individuální přístup k jejímu řešení.
 • Pomůžeme Vám zorientovat se v systému sociálních a zdravotních služeb.
 • Poskytneme Vám informace a průběžnou podporu, která ulehčí péči o blízkého člověka.
 • Ukážeme Vám praktické nácviky zaměřené na různé aspekty péče.
 • Poskytneme poradenství ohledně podání žádosti o příspěvek na péči, o příspěvek na mobilitu, příspěvky na zvláštní pomůcky apod.
 • Pomůžeme Vám získat průkaz osoby se zdravotním postižením.
 • Seznámíme Vás se systémem státní sociální podpory a se systémem pojištění pečujících osob.
 • Poradíme Vám v oblasti výživy (dieta, pitný režim, výživa sondou apod.) a vyprazdňování (inkontinence, stomie, atd.), neboť aktivně spolupracujeme s domácí ošetřovatelskou péčí FCH Ltm.
 • Nabízíme také konzultace ohledně hygieny opečovávaného a jeho spánku či odpočinku s praktickými ukázkami.
 • Pomůžeme Vám zajistit bezpečnost vašeho blízkého (riziko vzniku dekubitů a pádu či otevřené rány) a zvládání zátěže jak Vaší, tak opečovávaného, neboť zajišťujeme vypůjčení pomůcek pro snadnější manipulaci a kompenzačních pomůcek.
 • Poradíme Vám, jak a kde získat potřebné zdravotní nebo kompenzační pomůcky.
 • Poradíme také s úpravami ve vašem domě nebo bytě.

Těším se na naši společnou cestu za tím, jak se stát lepším neformálním pečovatelem. Pro více informací se na mě neváhejte obrátit! Bc. Alena Mohauptová, vedoucí Pečovatelské služby, tel.:  731 402 424.

Pokoj Výcv.integr.centra-2-zm

Bc. Alena Mohauptová

vedoucí a sociální pracovník - Pečovatelská služba
Tel.: 731 402 424 E-mail: WerxRWcg38Hz-~l7VX~vZdee0kvmVW7%WkvDRW7r