Efektivní řešení ve službách Charity Litoměřice -  lůžka pro akutní péči

Efektivní řešení ve službách Charity Litoměřice - lůžka pro akutní péči

Charita Litoměřice si začátkem srpna převzala již dlouho očekávaná čtyři polohovací lůžka od společnosti Linet, Latera Thema. Jedná se o elektricky polohovatelné lůžka s laterálním náklonem, které výrazně usnadní polohování klienta s minimálním úsilím. Polohování pro předcházení dekubitům, stlaní lůžka, usnadnění hygieny a péče o pokožku klienta, výměna inkontinenčních podložek, pooperační drenáže – všechny tyto úkony vyžadují otáčení klienta. Lůžka Latera Thema nabízí efektivní a moderní řešení v oblasti péče a polohování. Laterální náklon umožňuje polohování klienta s minimálním fyzickým úsilím, pouze za účasti jedné osoby. Díky mimořádnému grantovému řízení „Lepší domov seniorů“, vypsaného Nadací Krása pomoci, jsme získali finanční podporu k zajištění tohoto technického vybavení vysoké kvality a můžeme tak poskytnout tuto speciální řadu lůžek dalším klientům. Protože úkolem a cílem nás všech, je vyzdvihnout co nejvíce kvalitu pobytových služeb seniorů a zajistit tím komfortní život každému z našich klientů.

Charita Litoměřice se neustále snaží zajistit zvyšování kvality pobytu a péče o naše klienty pořizováním nových zařízení, velké poděkování patří našemu dárci Nadaci Krása pomoci. Podařilo se, nám získat další polohovací postele Latera Thema, které jsou vysokým komfortem pro klienta v péči o jeho zdraví a zároveň usnadňují práci těm, kteří o ně s láskou pečují. Podařilo se nám zajistit další úžasná polohovací lůžka pro naše klienty, kteří to nejvíce potřebují. Není to poprvé a každý nákup takového zařízení je pro nás velmi důležitý. Protože klient je u nás na prvním místě a jeho život v našem Domově na Dómském pahorku se snažíme každému co nejvíce ulehčit a zpříjemnit.

Neustále vynakládáme svou energii a finance na zajištění všech dostupných vylepšení v rámci zdraví klientů. Dnes nám pomohla „Nadace Krása pomoci“. Tato lůžka jsou velice nákladná, ale jejich cena v žádném případě nemůže vyvážit jejich užitnou hodnotu.

Pro klienta je to zcela nepředstavitelná pomoc pro prevenci i léčení dekubitů. Celková péče o naše klienty je tímto mnohem snazší a efektivnější. Péče o pokožku, hygiena a další potřebné zdravotní úkony, ke kterým je potřeba s klientem pohybovat (otáčet), je díky mnoha možnostem nastavení pomocí elektromotorů, velmi snadná. Klienta tak může snadno ošetřit i jedna pečovatelka a poskytnout mnohem komplexnější péči a pro klienta příjemnější.

U lůžek lze měnit i manuálně délka, mají elektrické polohování náklonu, laterálního náklonu, elektrické polohování zádového, stehenního a manuálního polohování lýtkového dílu. Vše je snadno ovladatelné ručním a nožním ovladačem.

 

Dnes patří významné poděkování Nadaci Krása pomoci, která se podílí na  zlepšování domova seniorů.

13465linet_logo_color_rgblogo NKP

Mgr. Karolína Wankovská DiS.

ředitelka Charity Litoměřice
Tel.: 739 173 222 E-mail: 68Ey27d7Tpnx1~lk68m%C-~l-frBZ194YanBZd54Ys