Poděkování dárcům podporujících naše poslání

Farní charita Litoměřice má krásné poslání, týkající se pomoci lidem, kteří to potřebují. Ať už se to týká lidí v důchodovém věku či osob bez rodinného zázemí nebo ve finanční tísni. Tuto činnost velmi rádi vykonáváme, neboť nás naplňuje. Je zde ovšem jeden důležitý faktor, bez kterého by naše činnost byla velmi ztížena. Tento faktor jsou finanční a materiální prostředky. Naštěstí existuje mnoho dárců z řad malých či velkých organizací i jednotlivých občanů, kteří naší práci podporují.

Co říci na to, že i v dnešní době existuje mnoho lidí, kterým není lhostejné, že mezi námi žijí lidé, kteří se často nedokáží sami o sebe postarat a potřebují k tomu péči druhých. A není podstatné, zda se jedná o seniory, kteří vyžadují pozornost a pomoc při jejich běžných každodenních činností a především zájem o je samé, nebo zda se jedná o osoby, které se nepříjemnou životní událostí dostali do existenčních potíží a potřebují někam složit hlavu a mít alespoň malý záchytný bod.

Proto existují organizace, jako je ta naše. Farní charita Litoměřice.

Co je ale velmi důležité a bez čeho by naše pomoc neměla takovou sílu a dosah, tak to jsou naši podporovatelé. Organizace či jednotlivci, kteří nám svou pomocí nejčastěji formou finančního daru ale i materiální pomocí, vkládají do rukou velké možnosti k naplnění našeho poslání. Někdy se jedná o potravinové doplňky či potraviny jako takové, které následně můžeme poskytovat klientům zdarma, jindy zase zdravotní pomůcky či jiné podpůrné produkty, které podporují zlepšení kvality života našich klientů.

Rádi bychom touto formou velice moc poděkovali všem, kteří se na pomoci potřebným podílejí. Všem, kteří mají srdce na svém místě a uvědomují si, že i my všichni jednou budeme potřebovat pomocnou ruku těch, kteří mají energii a možnosti podpořit nás na cestě životem.  Děkujeme tedy organizacím i jednotlivým lidem, kteří nám dávají víru, že láska k lidem a snaha pomáhat se nevytratila z povrchu zemského.

Proto dovolte, abychom uvedli na přehledu níže všechny, kteří jsou s námi na jedné lodi, která nese jméno „pomoc a podpora“.

Ještě jednou velmi děkujeme všem dárcům

Mgr. Karolína Wankovská DiS.

ředitelka Charity Litoměřice
Tel.: 739 173 222 E-mail: 68Ey27d7Tpnx1~lk68m%C-~l-frBZ194YanBZd54Ys