Kontakty

Bc. Ivana Jelínková, DiS.

Tel.: 417 770 008, 733 697 674
sociální pracovník - Domov na Dómském pahorku

Seznam služeb

Domov pro seniory - sociální pracovník
Odlehčovací služba - sociální pracovník