Kontakty

Domácí zdravotní péče

Tel.: 416 735 599, 739 345 535
Kosmonautů 2020/14, Litoměřice, 412 01
Vedoucí služby: Jana Novotná, DiS. - vrchní sestra
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Poskytujeme odbornou ošetřovatelskou a rehabilitační péči dospělým, seniorům a lidem se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí. Službu zajistíme v Litoměřicích a blízkém okolí.

Poskytujeme:

 • přípravu a podávání léků
 • měření glykemie, tlaku a pulsu
 • odběry biologického materiálu (krev, moč)
 • aplikaci inzulínu, zácvik v aplikaci inzulínu
 • aplikaci injekcí (sc, im)
 • aplikaci infuzní terapie
 • péče o porty a cévní vstupy
 • převazy defektů (ošetření bércových vředů, dekubitů, pooperační rány,…)
 • bandáže dolních končetin
 • péči o permanentní močový katetr + cévkování žen
 • péči o stomie
 • ošetřovatelskou rehabilitaci (např. po operacích, úrazech, mozkových příhodách)
 • péči o umírajícího pacienta (pacienta v terminálním stavu)
 • kontakt s ošetřujícím lékařem

Seznam lidí

Jana Novotná, DiS. - vrchní sestra
Michaela Forgačová - všeobecná sestra
Ingrid Burianová - fyzioterapeutka
Alena Bezchlebová - všeobecná sestra