Přihlašovací dotazník pro zájemce o dobrovolnictví

Osobní údaje

Dobrovolnictví

Jaké je Vaše současné zaměstnání/studium (včetně ročníku a oboru)

Je třeba u Vás počítat s nějakými omezeními činnosti? Pokud ano, s jakými?

Možnosti dobrovolnictví

  1. Souhlasím, aby Farní charita Litoměřice zpracovávala ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů mé osobní a citlivé údaje, která jsem sdělil/a v tomto dotazníku, a to pro účel evidence osob zúčastněných v projektu  Dobrovolnického centra.
  2. Souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu potřebném pro spolupráci (v databázi bude uvedeno mé jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé  bydliště, kontakt na mě, popis mé situace) po dobu mého zájmu o dobrovolnictví a výkonu dobrovolnické činnosti. V případě přerušení či ukončení mé spolupráce s budou tyto údaje uchovávány po dobu nejméně tři měsíce od mého posledního kontaktu. Dále pak budou archivovány jen pro statistické účely.
  3. Souhlasím s tím, aby si Farní charita Litoměřice ověřila pravdivost mnou poskytovaných údajů.
  4. Byl/a jsem poučen/a o tom, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.
pětpluspět=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.