Pečovatelská služba

Kde nás najdete

Adresa

Švermova 2099/16, Litoměřice 41201

Provozní doba

Pečovatelská služba dokáže zajistit svým klientům služby od pondělí do neděle v čase od 7:00 do 21:00 hodin, a to včetně svátků. 

Oblast působnosti

Služba je poskytována na území města Litoměřice a v okruhu do 15 km od města.

Na koho se můžete obrátit

Bc. Alena Mohauptová

vedoucí a sociální pracovník
Tel.: 731 402 424 E-mail: WerxRWcg38Hz-~l7VX~vZdee0kvmVW7%WkvDRW7r

Bc. Aneta Jindřichová

sociální pracovník
Tel.: 731 679 077 E-mail: WgrDRW%a9_EsT6enW7c-27jg8.EsT32938Es-Z29g

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Pečovatelská služba

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Charita Litoměřice

Kraj
Ústecký kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Bc. Alena Mohauptová

Registrační číslo služby
3403190

Poslání a cíle

Základním posláním pečovatelské služby je poskytování terénní sociální služby a péče o osoby v přirozeném prostředí na základě jejich osobních potřeb s cílem dlouhodobého setrvání v jejich domácím prostředí při zachování jejich soběstačnosti.

Zásady

Pečovatelská služba dbá na to, aby byly naplňovány tyto zásady: poskytování pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, naplňování Standardů kvality sociální služby, komplexnost, srozumitelnost, transparentnost poskytovaných informací, komplexnost, srozumitelnost, transparentnost pečovatelské služby, nastavení partnerského vztahu mezi poskytovatelem pečovatelské služby a uživatelem, individuální přístup ke každému uživateli s odpovídající mírou flexibility, co nejvyšší míra spolupráce s rodinou či blízkými uživatele, zachování lidské důstojnosti s respektování práva uživatelů, úcta k člověku jako k jedinečné bytosti, poskytování služby bez ohledu na postavení uživatele, profesionalita zaměstnanců pečovatelské služby při zajištění týmové spolupráce a lidského přístupu.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby

Uživatel si může sjednat také poskytnutí tzv. fakultativních služeb dle nabídky pečovatelské služby a dle platného ceníku. Fakultativní služby jsou služby doplňkové a nemají vliv na poskytování sociální služby.

  • Použití kopírky v kanceláři vedoucího: V případě, že bude uživatel služby potřebovat cokoliv okopírovat (dokumenty k lékaři, jízdní řád, pozvánku…), může se obrátit na pracovníky pečovatelské služby, kteří za poplatek dokument okopírují jak barevně, tak černobíle.
  • Použití pračky pečovatelské služby: Vyprané prádlo je podle požadavků uživatele vyžehleno a za každý kilogram prádla se účtuje poplatek dle platného ceníku. Dále je k částce přičtena cena za použití pračky poskytovatele, ve které je zohledněno opotřebení pračky včetně nákladů s tím spojených.
  • Použití vysavače pečovatelské služby: Uživatel má možnost využít vysavač pečovatelské služby, jehož cena zahrnuje např. opotřebení vysavače, pořizovací cenu atp.
  • Materiál pečovatelské služby potřebný k úklidu: Mezi materiál potřebný k úklidu řadíme kbelík, smeták a víceúčelovou utěrku. Pokud uživatel v domácnosti nemá materiál potřebný k úklidu, má možnost využít materiál pečovatelské služby, který se hradí s ohledem na to, aby byly dodržovány hygienické standardy (pravidelná výměna atd.).
  • Osobní doprovod s využitím automobilu na přání uživatele: V případě, že uživatel nebude mít možnost využít přepravu v rámci rodiny, zdravotnické služby, MHD atd., má možnost využít automobil pečovatelské služby za doprovodu pečovatelky, přičemž bude spolu se sociálním úkonem hradit úkon fakultativní, který zahrnuje cenu opotřebení automobilu, cenu paliva, spotřebu automobilu atd.
  • Využití automobilu na běžné nákupy a pochůzky mimo nejbližší obchod na přání uživatele: V případě, že uživatel chce konkrétní zboží mimo nejbližší obchod od jeho bydliště, má možnost využít automobil pečovatelské služby, přičemž bude spolu se sociálním úkonem hradit úkon fakultativní, který zahrnuje cenu opotřebení automobilu, cenu paliva, spotřebu automobilu atd.

Další informace