Pobytové služby pro seniory

Domov na Dómském pahorku

V našich pobytových službách usilujeme o to, aby naši obyvatelé dostali péči přesně odpovídající jejich potřebám. O křehké seniory se stará multidisciplinární tým odborníků a proškolených pracovníků z různých profesí, který úzce spolupracuje jak mezi sebou, tak i s rodinou. Díky nim poskytujeme kvalitní a důstojnou péči, která respektuje jedinečnost každého z našich klientů. V péči uplatňujeme psychobiografický model podle prof. Böhma, který individuálním přístupem na základě životního příběhu pomáhá k dosažení psychické pohody a re-aktivizaci dochovaných schopností.

Zařízení je držitelem značky kvality v počtu 5ti hvězd  ***** za sekci ubytování, strava, volný čas a kultura, péče a partnerství.

V multidisciplinárním týmu máme vlastního praktického lékaře, neurologa, fyzioterapeuta, paliatra, ergoterapeuta, všeobecné a atestované sestry, vyškolené pečovatelky, sociální pracovníky, auditory na zdravotní péči a sociální péči, duchovní správce, metodiky a poradce na gastronomii, tým aktivizačních pracovníků a další významné profese.

První grilování v Domově na Dómském pahorku
9. června 2021 Pobytové služby pro seniory

První grilování v Domově na Dómském pahorku

Farní charita Litoměřice využila krásného dne k uspořádání prvního letošního grilování na terase Domova pro seniory na Dómském pahorku. To se koná několikrát do roka. Letos však bylo grilování obzvláště očekávanou událostí, zahalené vnitřní nedočkavostí. Každý, kdo se jí zúčastnil, nelitoval a účast byla opravdu hojná.

Výbor dobré vůle přispěl na nákup ochranných rukavic pro Domov na Dómském pahorku
20. května 2021 Pobytové služby pro seniory

Výbor dobré vůle přispěl na nákup ochranných rukavic pro Domov na Dómském pahorku

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové finančně podpořil projekt „Pořízení hygienických pomůcek pro Domov pro seniory na Dómském pahorku“. Projekt je zaměřen na pořízení nedostatkových hygienických a ochranných pomůcek pro potřeby Domova pro seniory na Dómském pahorku v Litoměřicích.

Den matek. Velký den pro všechny maminky v Domově na Dómském pahorku
12. května 2021 Pobytové služby pro seniory

Den matek. Velký den pro všechny maminky v Domově na Dómském pahorku

Farní charita Litoměřice má ve svých řadách mnoho žen a mnoho z nich nosí vysokou hodnost zvanou „Máma“. A protože vědí, co tato řehole obnáší, rozhodly se uspořádat pro ty, které si to nejvíce zaslouží, příjemnou oslavu.

Návštěvy mají zelenou !
11. května 2021 Pobytové služby pro seniory

Návštěvy mají zelenou !

Nic netrvá věčně a tak i my a milí obyvatelé našeho Domova pro seniory na Dómském pahorku jsme se dočkali a můžeme s radostí oznámit, že díky dobrým výsledkům pomalu, ale jistě se vytrácející pandemie Covid19, můžeme otevřít brány všem, kdo tak dlouho strádali a nemohli se vídat se svými nejbližšími.

Fyzioterapie ve Farní charitě Litoměřice
28. dubna 2021 Pobytové služby pro seniory

Fyzioterapie ve Farní charitě Litoměřice

Farní charita Litoměřice získala registraci k výkonu odborné zdravotní péče v oboru Fyzioterapie.

Aktivity jako lék na těžkosti doby
9. dubna 2021 Pobytové služby pro seniory

Aktivity jako lék na těžkosti doby

Farní charita Litoměřice v první linii na bitevním poli proti samotě a stresu, které nás všechny v posledních dnech a měsících sužují. A ponejvíce naše klienty, kteří mají málo příležitostí se rozvíjet jak fyzicky, tak mentálně. Proto denně vytváříme prostředí, které dokáže každému jednotlivci z řad klientů dodat energii a chuť se těšit na další přicházející den. A každý si může zvolit tu svou, která jej posílí a potěší.

31. března 2021 Pobytové služby pro seniory

Poděkování dárcům podporujících naše poslání

Farní charita Litoměřice má krásné poslání, týkající se pomoci lidem, kteří to potřebují. Ať už se to týká lidí v důchodovém věku či osob bez rodinného zázemí nebo ve finanční tísni. Tuto činnost velmi rádi vykonáváme, neboť nás naplňuje. Je zde ovšem jeden důležitý faktor, bez kterého by naše činnost byla velmi ztížena. Tento faktor jsou finanční a materiální prostředky. Naštěstí existuje mnoho dárců z řad malých či velkých organizací i jednotlivých občanů, kteří naší práci podporují.

Kamínky s posláním radosti
8. března 2021 Pobytové služby pro seniory

Kamínky s posláním radosti

Farní charita Litoměřice přivítala dobrovolníky, kteří si připravili pro klienty významnou akci, jejímž úkolem bylo potěšit klienty v Domově na Dómském pahorku malým dárkem vytvořeným vlastní rukou několika šikovných dobrovolníků. Šlo o malování na kamínky, které na sobě nesly nádherné kresby s různými motivy.